Sote-virkamieskoordinaatioryhmä

neuvola_Kuva Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen esivalmistelua yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

> Maakuntajohtajan päätös sote-virkamieskoordinaatioryhmän asettamisesta (pdf)


Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousaineistot


6.4.2017Sote-tiimin kokous 6.4.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat

Kokouksessa saatiin toimitusjohtaja Hannu Välimäen tilannekatsaus Apotti-hankkeesta. Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä.

Sote-tiimi asetti esiselvitysryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen nykytilaa. Ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Pirjo Marjamäki sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta. Ylilääkäri Tapani Hämäläinen HUS:n perusterveydenhuollon yksiköstä ja johtaja Pirjo Marjamäki Sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta esittelivät kehittämistoiminnan tavoitteita ja tulevaisuutta.

Lisäksi nimettiin Sote-keskus (suoran valinnan palvelut) -valmisteluryhmä ja sen puheenjohtajaksi Sanna Svahn Espoosta. Aikuisten sosiaalipalvelut -valmisteluryhmän perustamiseen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.3.2017Sote-tiimin kokous 23.3.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 23.3.2017


Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen antoi tilannekatsauksen Keski-Uudellamaalla toteutettavasta valinnanvapauskokeilusta. Kokeilussa pilotoidaan kapitaatiorahoitusta sote-keskuspalvelussa ja henkilökohtaista budjetointia.

ICT-projektijohtajat Helena Ylisipola ja Mikko Rotonen esittelivät Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen vaatiman ICT-ratkaisujen tiekartan ja aikataulutuksen, jotka tehdään esivalmisteluvaiheessa.  


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.3.2017Sote-tiimin kokous 9.3.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 9.3.2017

Sote-tiimi keskusteli sote-järjestämisestä sekä STM:n valtakunnallisen että Uudenmaan oman järjestämisen työkokouksen pohjalta. Todettiin, että STM on tekemässä järjestämisen käsikirjaa vuoden 2018 alkuun ja Uudenmaan valmisteluvastuulle tulee luku Palvelutarpeen arvioinnista ja rahoituksen turvaamisesta.

Todettiin myös, että sote-valmisteluryhmien työtä on ohjeistettu ja valmistelutyö kuudessa ryhmässä on lähtenyt käyntiin yli seitsemänkymmenen alansa asiantuntijan voimin.  Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan nykytilanteen analysoinnit, palveluprosessien kuvaukset ja pyritään tunnistamaan yhteistyötarpeet. Väliraportit saadaan huhtikuun lopussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017Sote-tiimin kokous 9.2.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 9.2.2017

Sote-tiimi keskusteli kansallisten palvelukeskusten tilanteesta ja esitti huolensa kansallisten palvelukeskusten valmistelun keskeneräisyydestä. Erityisasiantuntija Rolf Paqvalin esitteli Uudenmaan maakuntaorganisaation rakennetyötä. Muutoksen toteuttaminen vaatii neljän organisaation toiminnan ja rakenteen hahmottamista vaiheittain.

Sote-tiimi keskusteli myös valinnanvapaudesta sote-uudistuksessa. Todettiin, että lausuntokierrokselle lähetetyssä valinnanvapauslakiluonnoksessa on useita täsmennystä vaativia kysymyksiä.

Hyväksyttiin lopullisesti esivalmistelun valmistelutyöryhmät ja puheenjohtajat:

- Ikäihmiset pj Matti Lyytikäinen, Espoo

- Lapset, nuoret, perheet pj Eija Rintala (K-U)

- Työterveyshuolto pj Anne-Marie Hovi (Vantaa)

- Suun terveydenhuolto pj Joona Iso-lotila (Vantaa)

- Vammaisten  palvelut pj Mikaela Westergård (Hki)

- Päihde ja mielenterveys pj Leena Turpeinen (Hki)


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.1.2017Sote-tiimin kokous 26.1.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 26.1.2017

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen esivalmistelutiimi vahvisti esivalmisteluvaiheen valmisteluryhmät. Valmisteluryhmien työn tavoitteena tulee olla asiakaslähtöisesti integroidut sosiaali- ja terveyspalveluprosessit.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.1.2017Sote-tiimin kokous 12.1.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 12.1.2017


Sote-tiimi käsitteli maakuntauudistuksen projektisuunnitelmaa ja nimesi vammaisten palvelut -valmisteluryhmän sekä ja päihde- ja mielenterveyspalvelut -valmisteluryhmän.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.12.2016Sote-tiimin kokous 21.12.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 21.12.2016

Sote-uudistuksen esivalmistelutiimi kokoontui Uudenmaan liitossa antaen valmistelutyölle uutta vauhtia. Esivalmistelutyössä ovat mukana Uudenmaan alueen sote-johtajat, sote-kuntayhtymien johtajat sekä vastanimetyt muutosjohtajat. Esivalmistelua johtaa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Uudemmat