Sote-virkamieskoordinaatioryhmä

neuvola_Kuva Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen esivalmistelua yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

> Maakuntajohtajan päätös sote-virkamieskoordinaatioryhmän asettamisesta (pdf)


Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousaineistot


12.12.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 9.11.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoodinaatioryhmä pohti maakunnan strategiaa työpajatyöskentelyn kautta. Strategiatyöskentelyssä keskiöön nousi asiakas/asukas ja asukkaan parhaaksi rakentuva maakunta, jossa hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.11.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.10.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Lakimies Tero Suursalmi esitteli valinnanvapauslakiluonnosta. Esityksessä käsiteltiin valinnanvapauden piiriin ehdotettuja suoran valinnan palveluja ja asiakasseteliä. Esitetyssä muodossa valinnanvapauslaki on monitulkintainen ja vaatii tarkennusta mm. asiakassetelin osalta. Maakuntahallitus lausuu lakipaketista. Sitran edustajat esittelivät Sitra-tietopaketteja. Tietopaketit kuvaavat, miten toteutuneet kustannukset kohdentuvat eri toimintoihin. Tietopaketteja voidaan hyödyntää JHS-prosessissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.10.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 12.10.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat


Maakuntastrategian valmistelu Uusimaa 2019 -hankkeessa on käynnistynyt. Strategiassa kirkastetaan uuden maakunnan visiota, päämääriä ja strategisia tavoitteita. Valmistelun keskiössä on dialoginen strategiatyö, jolla pyritään sitouttamaan avaintoimijoita ja siirtyvää henkilöstöä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 28.9.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-tiimille esiteltiin muutoshankeen viestintästrategiaa ja ryhmä kävi asiasta lähetekeskustelun. Viestinnän ensisijainen kohderyhmä on ollut päättäjät. Viestinnän kohderyhmä laajenee hankeen edetessä henkilöstöön, ja myöhäisemmässä vaiheessa asukkaisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.9.2017Sote-tiimin kokous 14.9.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi käsitteli TKIO-valmistelyryhmän (tutkimus, kehitys, innovaatio, opetus) kokoonpanon ja edellytti ryhmän tavoitteellistavan toimintaansa siten, että se tukee kunnissa tehtävää kehittämistyötä. Sote-tiimille esiteltiin Uusimaa 2019 -projektisuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan maakunnan toiminnan käynnistämiseen vaadittavat toimenpiteet.

Sote-tiimi kuuli raportin Keski-Uudenmaan valinnanvapauspilottikokeilusta, joka tuottaa tietoa tulevan valinanvapausmallin suunnitelemiseksi maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.9.2017Sote-tiimin kokous 31.8.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimissä keskusteltiin ympäristöterveydenhuollon ja SOTE-yhteistyön järjestämisestä sekä valinnavapauspiloteista. Pilotit voisivat parhaimmillaan tuoda lisätietoa valinnanvapauden asiakaslähtöisistä toteuttamisen vaihtoehdoista. Sote-tiimi haluaa Uudellemaalle vapautta suunnitella pilotteja Uudenmaan asukkaiden tarpeista lähtien. Pilottien kriteerien tulee olla sellaisia, että ne ovat mahdollisia Uudellamaalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.8.2017Sote-tiimin kokous 17.8.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi käsitteli Uudenmaan maakunnan valmistelutilannetta. Todettiin, että hallituksen päätös vuoden lisäajasta hyödynnetään tehokkaasti maakunnan valmistelussa. 

Osana Uudenmaan aktiivista valmistelua käsiteltiin maakunnan tietohallinnon perustamisen hankesuunnitelma. Todettiin, että Uudenmaan maakunnan ict-valmistelu on edennyt erinomaisesti.

Valtio on myöntänyt Uudenmaan valmistelulle määrärahan tälle vuodelle ja valtion ensi vuoden määräraha tarkentuu syksyn aikana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2017Sote-tiimin kokous 8.6.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi pohti 8.6. kokouksessaan Uudenmaan tulevan maakunnan sote-liikelaitoksen rakennetta. Linjattiin, että valmistelua jatketaan ja liikelaitos voisi aloittaessaan muodostua keskitettävistä, koko maakunnan alueella tuotettavista palveluista sekä kuudesta alueellisen palvelun palvelualueesta.

Sote-tiimille esiteltiin suun terveydenhuollon valmisteluryhmän puheenjohtajan tekemä alustava ehdotus mahdollisuudesta perustaa tulevan maakunnan tasoinen ja esitettyyn valinnanvapausmalliin sopiva suun terveydenhuollon yhtiö. Todettiin, että selvitystyötä yhtiön perustamiseksi kannattaa jatkaa. Sote-tiimi ei vielä linjannut, kuka toimija tai mihin rakenteeseen yhtiö mahdollisesti perustettaisiin ennen vuotta 2019. Sote-tiimi korosti lisäksi sitä, että valmisteluryhmän tulee valmistella myös liikelaitokseen tulevat suun terveydenhuollon palvelut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.5.2017Sote-tiimin kokous 4.5.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimin kokouksessa sote-valmisteluryhmien puheenjohtajat esittelivät ryhmien väliraportit ja tehdyt nykytilan kartoitukset. Sote-tiimi kiitti puheenjohtajia ja ryhmiä erinomaisesta valmistelutyöstä ja evästi ryhmiä jatkotyössä tavoitteena asiakaslähtöinen palvelurakenne uuteen maakuntaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.4.2017Sote-tiimin kokous 20.4.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat

Kokouksen puheenjohtajan toiminut Jukka T. Salminen kiteytti ydinviestiksi seuraavaa: Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee suunnitelmallisesti ja aikataulussaan. 

Kokouksessa perustettiin Aikuisten sosiaalipalvelut -valmisteluryhmä. Ryhmän puheenjohtajaksi päätettiin pyytää Nurmijärven sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Penttiä.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat