Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmä

Sillalla. Kuva Anni LevonenRyhmän puheenjohtajana toimii Leena Turpeinen Helsingistä.


7.12.2017Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 24.11.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että asiakkaan etu määrittää valinnanvapauden toteutumista; valmisteluryhmän loppuraportti on valmistumassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.11.2017Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 10.11.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että ESMS-R (European Service Mapping Shedule Revised) -mielenterveyspalvelujen kartoittamistyökalun avulla voidaan tuottaa vertailtavaa tietoa palvelujen rakenteesta ja organisoitumisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.11.2017Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 2.11.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että tähän asti tehtyä nykytilan resurssikartoitusta viimeistellään; kansalaisten keskustelutilaisuuksien suunnittelun aloitus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.11.2017Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 30.10.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että päihde- ja mielenterveyspalvelujen valmisteluryhmä näkee tärkeänä vertailtavan, yhteneväisen ja luotettavan tiedon kokoamisen Uudenmaan sote-palvelujen kustannuksista, resursoinnista ja muista keskeisistä tilastollisistatiedoista valmistelutyön pohjaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 11.10.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että järjestettävien kansalaisten keskustelutilaisuuksien päätavoitteena on Uudenmaan asukkaiden ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaiden ja heidän läheistensä ja omaistensa mielipiteiden selvittäminen valmistelutyön työn pohjaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2017Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 21.9.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että päihde- ja mielenterveyspalvelujen valmisteluryhmä pitää tiedolla johtamista keskeisenä alueena sote- ja maakuntauudistuksessa ja omassa valmistelutyössään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat