Lapset, nuoret ja perheet -ryhmä

Lapsi-sote-Kuva Anni LevonenPuheenjohtajana toimii Eija Rintala Keski-Uudeltamaalta.


27.11.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 1.11.2017

Muistiot
> Muistio

  1. Integroituminen valmisteluryhmien välillä ja erityisesti LANUPE-ryhmässä kasvatuksen ja sivistyksen osallistaminen maakunnalliseen valmistelutyöhön erittäin tärkeää.
  2. Perhekeskusintegraatio ja maakunnallisen perhekeskuksen mallintaminen tulee tehdä maakunnallisten rakenteiden kanssa samansuuntaisesti. Perhekeskus toimii integraation ”pesänä”.
  3. Tarvitaan LANUPE ja Lape-kehittämiselle selkeä maakunnan ohjaus ja määritellyt toimivaltuudet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 7.6.2017

Muistiot
> Muistio

  • Oleellista on, että lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä). Kokonaisuuteen kuuluvat sekä perheen lasten ja nuorten että perheen aikuisten palvelut.
  • Oleellista on, että koululaisten ja oppilaiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä).
  • Lakiehdotuksen kolmen kuukauden aikaraja perustason sosiaalipalveluissa (so-siaaliohjaus) ei ole tarkoituksenmukainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 3.5.2017

Muistiot
> Muistio

  • Palvelut toteutetaan ensisijaisesti lapsen, nuoren ja perheen luonnollisessa elin- ja kasvuympäristössä. Läheis- ja lähipalveluverkoston rooli kasvaa.
  • Perhekeskustoimintamalli kokoaa palvelut perheen kasvu- ja kehitysympäris-töön, lähelle arkea, helposti ja varhaisessa vaiheessa nopeastikin saavutetta-viksi matalan kynnyksen palveluiksi.
  • Lapsen, nuoren ja perheen tarvitsema erityinen hoito ja tuki järjestetään siten, että yhteys lähipalveluihin ja lapsen/nuoren kehitysympäristöön säilyy.
  • Työryhmätyöskentelyä tullaan jatkamaan sote-tiimin/sote-muutosjohtajan jatko-ohjeiden vaatimalla tavalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 5.4.2017

Muistiot
> Muistio

1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työryhmä jatkaa valmistelutyötä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti strategiseen tasoon keskittyen. Työryhmä on verkottumassa ja kytkemässä valmisteluun taustajoukkonsa (myös srk ja oppilaitokset).

2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden keskeinen tavoite on lasten, nuorten ja perheiden ”normiympäristön ja normiyhteisöjen” vahvistaminen, vahvat lähipalvelut ja perhekeskustyyppiset palvelut lähellä perheiden arkielämää.

3. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toinen keskeinen tavoite on erityisen ja vaativan tason palveluiden uudistaminen ja kytkeminen osaksi peruspalveluita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi