Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmä

Kahvila-Kuva Anni Levonen

Ryhmän puheenjohtaja on Nurmijärven sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Erja Pentti.


Aikuisten sosiaalipalveluiden alatyöryhmät

Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmällä on alatyöryhmiä, jotka suunnittelevat maakunnan palveluiden toteuttamista käytännön tasolla. Alatyöryhmien ydinviestit on kerätty omalle sivulleen.

> Aikuisten sosiaalipalvelut -alatyöryhmien ydinviestit


Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokousaineistot


22.11.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 20.11.2017

Muistiot
> Muistio

Palaverissa hahmoteltiin sekä keskeisiä palvelukokonaisuuksia että ylisektorisia palveluketjuja. Osallisuus ja asiakkaan vaikuttaminen on itsenäisenä asiana vaikea, se koettiin vahvasti sisältyvän substanssiin ja siksi vaikeasti määriteltäväksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 6.11.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalityön (ASP) määritteleminen ja rajaaminen koko soten kentässä on osoittautunut ryhmän suurimmaksi haasteeksi. ASP määrittyy muiden valmisteluryhmien substanssin rajoittamissa raameissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 23.10.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalipalvelun (ASP) toimintaprosessit katsottiin voitavan hyvin hahmottaa Helsingin tekemän mallin pohjalta. Merkittävimmäksi ongelmakohtana ASP:ssa pidettiin asiakkaaksi ohjautumista. Valmisteluryhmän mielestä ohjautuvuuteen tulee panostaa sekä viestintää että markkinointia tehostamalla. Kokouksessa lisäksi kartoitettiin ASP:n tärkeimmät sidosryhmät ja kumppanuudet asiakaskeskeisestä näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 9.10.2017

Muistiot
> Muistio

Asiakaspalveluiden resurssien kartoittaminen voidaan aloittaa ensi viikolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 25.9.2017

Muistiot
> Muistio

Palveluntarpeen arviointi -valmistelun alatyöryhmät järjestäytyivät, ja prosessin nykyvaiheet käytiin läpi siten, että lain voimaan astuessa valmisteluprosessi voidaan sovittaa lakiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 11.9.2017

Muistiot
> Muistio

Työstimme aikuissosiaalityön palveluiden resurssitaulukkoa eteenpäin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.8.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 14.8.2017

Muistiot
> Muistio

Palvelukuvausten ensimmäiset versiot ovat valmistuneet ja kaikkien valmisteluryhmien yhdessä suunnittelema palvelutarpeen arviointi todettiin tärkeäksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 13.6.2017

Muistiot
> Muistio

Jäsensimme aikuisten sosiaalipalvelut asiakkaiden tarpeiden perusteella. Palvelunkuvaukset sekä nykytilan analyysi perustetaan tälle jäsennykselle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 19.5.2017

Muistiot
> Muistio

Kokous keskittyi aikuisten sosiaalityön tehtäväkentän hahmottamiseen, päätti ensimmäisistä konkreettisista tehtävistä sekä havaitsi, että jo aivan alkuvaiheessa on tärkeää avata keskusteluyhteys muihin valmisteluryhmiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi