ICT-ryhmän valmisteluaineistot

laitteita ja johtoja

Esivalmistelun ICT-ryhmä tekee nykytilakartoituksen ICT-järjestelmistä, luo tiekartan ja aikataulun vuodenvaihteessa 2018–2019 tarvittaville maakunnan ICT-ratkaisuille sekä ehdotuksen ICT-järjestelmien integraatiosta ja tavoitetilasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Pentti Mäkelä.


20.11.2017ICT-ryhmän kokous 20.11.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 20.11.2017 VM:n erityisasiantuntija Tuiija Kuusisto kiteytti SoteDigi Oy:n tehtäväksi toteuttaa maan hallituksen strategista uudistuksen tahtotilaa mahdollistamalla kansallisesti ja keskitetysti paremmat palvelut, edullisemmin ja tasapuolisesti. SoteDigi kehittää nimenomaan sote-alueelle tulevia digitaalisia palveluja, vastaa niiden käyttöönotosta ja levittämisestä. SoteDigi tulee tuottamaan integraatiopalveluja, asiakkkuuden hallinnan palveluja ja tiedolla johtamisen palveluja.

SoteDigi kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä toimialariippumattomista palveluista. Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat Vimana Oy:n ja SoteDigi-yhtiön toimintaa saman konsernin toiminallisena kokonaisuutena. Valitut maakuntavaltuustot päättävät viimeistään 3/2019 mennessä maakunnan tulosta SoteDigin osakkaaksi.

Kokouksessa esitettyjen tilanneraporttien pohjalta voidaan todeta, että hankkeen yleistilanne on hyvä, rekrytoinneissa on onnistuttu ja että hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Lisäksi sovittiin hankkeen tulosten katselmointien ja hyväskymisten prosessista. Jokaisen kunnan asiantuntemus ja mukanaolo hankkeessa on erittäin tärkeää.

ICT-ryhmän toimiausi on vuoden 2017 loppuun saakka, kokous esittää maakuntajohtajan päätettäväksi toimikauden jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka.

ICT-ryhmä siirtyy digiaikaan ja jatkossa kokoukset ovat yksinomaan skypellä.

Liitteet:

> ICT-hankkeen riskikartta
> ICT-toiminnanohjausjärjestelmä
> Projektien tilannekatsaus
> ICT-hankkeen tilannekatsaus
> SoteDigi Oy:n tilanne

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017ICT-ryhmän kokous 30.10.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokouksessa 30.10.2017 käytiin läpi tilannekatsaukset maakuntiin tulevien muiden kuin sote-tehtävien osalta ja Vimana Oy:n käynnistymisesta, Uudenmaan ICT-hankkeen ja sen projektien käynnistymisestä ja etenemisestä sekä päivitetty hankkeen riskitarkastelu. Lisäksi kokouksessa esiteltiin prosessi ja menettelyt ulkoisten asiantuntijoiden käytölle ICT-hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.9.2017ICT-ryhmän kokous 25.9.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 suunnitteluvaiheen ICT-ryhmän ensimmäisessä kokouksessa 25.9.2017 hyväksyttiin ICT-hankkeen organisointi, työn käynnistyminen ja syksyn 2017 aikana työstettävät tehtäväkokonaisuudet. Työn mottona on "ICT mahdollistaa maakunnan rakentamisen ja palvelujen tuottamisen".

Lisäksi kokouksessa sovittiin, että pelastustoimen osalta ICT-selvittäminen käynnistetään mahdollisimman nopeasti osana kokonaisarkkitehtuurityötä. Muiden maakuntaan siirtyvien palvelujen osalta selvitetään valtakunnallisen valmistelun nykytila.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi
8.5.2017ICT-ryhmän kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio


Kokouksessa käsiteltiin tilannekatsausta. Kokous ei muodostanut ydinviestiä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat