Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmät

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

23.5.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 14.5.2018

Muistiot
> Muistio

Yhdyspintatyön haasteet ja käytännöt selkiintyivät sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden että sotekeskus valmisteluryhmien kanssa. Keskusteluiden pohjalta tuli erittäin selkeäksi, että paljon palveluita tarvitsevien tarpeisiin tulee kiinnittää erityinen huomio; palveluiden saannin katkeamattomuus tulee varmistaa. Tästäkin syystä ASP-valmisteluryhmän tapaamissa muissa valmisteluryhmissä on halua ja tarvetta yhdyspintayhteistyöhön.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.5.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa keskusteltiin työterveyshuollon valmisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja valmistelun tilanteesta. Yhdyspintatyöskentelyä jatkettiin ja työstettiin palvelulupausta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 17.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmän visiona tulevaisuuden sote-palveluissa on vahva integraatio nykyisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Oleellista on myös ajatella asiakkaiden ja potilaiden tilanteita heidän näkökulmastaan ja unohtaa kuntien väliset rajat. Hitaasti etenevän neurologisen sairauden mallinnuksessa korostui vahva yhteistyö ja vakioidut toimintamallit eri toimijoiden kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä evästi maakunnan brändi-valmistelua, varautumisen ja pelastustoimen valmistelua sekä ympäristöterveydenhuollon valmistelua. Sovittiin, että brändi-valmistelun projektisuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi elokuussa. Varautumisen ja pelastustoimen valmistelun osalta kiinnitettiin erityistä huomiota johtamisjärjestelmän, työnjaon ja vastuiden selkeyteen.  

Lisäksi strateginen johtoryhmä merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen käsittelyssä 21.5. olevat asiat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät seuraavat asiat: Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu sekä Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjauksen vahvistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 3.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa käytiin läpi hyvien käytäntöjen kooste sekä yhdyspintatyöskentelyn kooste ja suunniteltiin palveluryhmittelytyön käynnistämistä. Yhdyspintatyöskentelyssä on vielä paljon haasteita. Valmisteluryhmien aiemman työn hyödyntäminen tärkeää hankevalmistelussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.4.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esiteltiin Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteistä valinnanvapauspilottihakemusta, ryhmä totesi pilottien tuovan hyvää kokemusta valinnanvapauspalvelujen toteuttamisesta. Ryhmälle esiteltiin sote-järjestäjätoiminnon valmistelun tilanne ja projektointi. Ryhmä korosti, että HYTE-työ jää kuntiin ja tarvitaan hyvä yhdyspinta tulevan palvelujärjestelmän ja kuntien kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia