Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmät

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

16.1.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 8.1.2018

Muistiot
> Muistio

Kela-yhteistyö ja sen edelleen kehittämiseen on halua ja tarvetta molemmin puolin. Molemmilla sosiaalityön organisaatiolla on myös yhdenmukainen tavoite: hyvinvoinnin rakentaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen nimen mukaisesti valmisteluryhmä miettii vielä kevään aikana aikuisten sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisinta sisältöä alueen sote-keskuksissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

16.1.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 8.1.2018

Muistiot
> Muistio

Valmistelutyö etenee suunnitellusti ja suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteena on kuvata järjestämis- ja toimeenpanosuunnitelma sekä varmistaa eri tahojen osallistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

15.1.2018ICT-ryhmän kokous 15.1.2018

Muistiot
> Muistio julkaistaan myöhemmin

Uudenmaan maakunnan ICT-hankkeeseen perustettiin syksyllä 2017 kokonaisarkkitehtityöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella Uudenmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurin viitekehys JHS 179 -suositukseen perustuen. Viitekehyksen mukaan edetään maakunnan käynnistämiseen ICT-tehtävien osalta ja kohti vuoden 2022 jälkeistä, uutta toimintamallia tukevaa, ICT-palvelujen tavoitetilaa.

Maakunnan laajennetun ICT-ryhmän kokouksessa 15.1.2018 käytiin läpi maakunnan ICT-suunnitteluvaiheen kokonaisarkkitehtuurityön loppuraportti liitteineen. Arkkitehtuurin kohteena on Uudenmaan maakunnan koko toiminta.

Ohjausryhmä totesi, että arkkitehtuurityö on edennyt hyvin laajasta kokonaisuudesta sekä uudistuksen keskeneräisyydestä huolimatta. Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan ja JHS 179 suosituksen liitteen 5 mukainen työ on edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Laajennettu ohjausryhmä hyväksyi Uudenmaan arkkitehtuurivision 2023+, joka on määritelty seuraavasti: Uudenmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurilla kohti yhtenäisiä toimintamalleja kustannustehokkaiden ja asiakaskeskeisten palvelujen tuottamiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurityö on yhtenevä VM:n viitearkkitehtuurin kanssa, joka valmistuu tammikuussa 2018.

Tilannekuva elää ja sitä ylläpidetään KA-ryhmän toimesta, tilannekuvan laadun analysointi käynnistetään kevään 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana tarkentuu erityisesti toiminta-arkkitehtuuri, jota konkretisoidaan käyttötapauksilla.

Uudenmaan ICT-projekteissa tullaan noudattamaan arkkitehtuurikehystä.

Työn etenemisessä jatkossa korostuu tiivistyvä yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa kehystä ja reunaehtoja tuleville projekteille.

Lue lisää | 0 Kommenttia

9.1.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 15.12.2017

Muistiot
> Muistio

Jatketaan työterveyshuollon järjestämisvaihtoehdon valmistelua sovituista lähtökohdista tammikuussa 2018 sote-ryhmälle esitettäväksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

3.1.2018Sote-keskus-ryhmän kokous 23.11.2017

Muistiot
> Muistio

Sote-keskuksen palvelukuvaus valmistuuu 8.12.2017. Puheenjohtaja Svahn kiitti työryhmää työskentelystä ja toivotti kaikille mukavaa joulun odotusta!

Lue lisää | 0 Kommenttia

3.1.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 18.12.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalipalveluiden front desk -pohjainen välittämisen palvelumalli on saanut kentältä positiivista palautetta. Sen avulla sosiaalipalveluiden uudistamista Uudenmaan maakunnassa tulee työstää yhdessä muun sote-valmistelun kanssa, koska yhdyspinnat muihin sosiaalipalveluihin ovat niin tärkeät. Myös jo alkanutta Kela-yhteistyötä pidettiin vahvuutena, jonka syventämisen sote-uudistus mahdollistaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia