Ympäristöterveydenhuolto edistää ihmisten ja eläinten hyvinvointia

Töölönlahdella. Kuva Tuula Palaste


Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on varmistaa maakunnan asukkaille hyvälaatuinen talousvesi, turvalliset elintarvikkeet ja terveellinen elinympäristö sekä hyvinvoivat eläimet.

Tehtävät koostuvat nykyisten kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden hoitamista elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä. Lisäksi mukana ovat aluehallintoviraston ja kuntien valvontaeläinlääkärien hoitamat eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävät.

Valmisteluhankkeessa samaan kokonaisuuteen kuuluu aluehallintoviraston alkoholivalvonta. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä on koko maakunnassa noin 220 henkilötyövuotta.

Liikelaitos suunnitteilla

Uudessa maakunnassa järjestäjä ja tuottaja olisi erotettu myös ympäristöterveydenhuollon osalta. Maakunta järjestäisi ympäristöterveydenhuollon ja liikelaitos tuottaisi palveluita.

Helsinki on ilmoittanut käyttävänsä lakiluonnoksen mukaista mahdollisuutta erillisratkaisuun ja kysynyt muiden kuntien kiinnostusta yhteistyöhön. Erillisratkaisu tarkoittaisi, että kunnat vastaisivat tietyiltä osin ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Erillisratkaisun rahoitus kuuluisi maakunnalle ja se edellyttäisi sopimusta maakunnan ja kuntien välillä.

Asiakkaiden palveluiden ja valvonnan tulisi olla yhtenäistä, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä liikelaitoksen ja mahdollisen erillisratkaisun välillä. Hankkeessa on varauduttu ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen kokonaan maakunnan toimesta, jos erillisratkaisu ei toteudu.

Ympäristöterveydenhuollon valmistelussa on suunnitteilla liikelaitos, joka vastaisi elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja alkoholilain mukaisista valvontatehtävistä sekä eläinlääkäripalveluista ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta.

Valmistelussa on huomioitu laatu- ja valmiusasioiden merkitys valvonnan yhtenäisyyden varmistamisessa sekä erityistilanteiden kuten elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden ja helposti leviävien eläintautien osalta.

Uudistus mahdollistaisi henkilöstön nykyistä paremman erikoistumisen ja yhtenäiset palvelut asiakkaille. Toimintatapojen uudistaminen on aloitettu valvontasuunnitelmien yhtenäistämisestä ja säännöllisistä yhteistyöverkostoista.

Eläinlääkäripalveluita uudistetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Uudellamaalla on käytössä erilaisia tapoja nykyisten kunnan vastuulle kuuluvien eläinlääkäripalveluiden järjestämiseen. Suurimmassa osassa kuntia palveluista vastaavat kunnaneläinlääkärit ja osassa kuntia palvelu hoidetaan Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan tai yksityisen palveluntuottajan toimesta.

Eläinlääkäripalveluiden uudistamista valmistellaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa siten, että eläimen sairastuessa asiantuntevaa palvelua on saatavilla sekä lemmikki- että hyötyeläimille. Valmistelussa huomioidaan tulevan lainsäädännön velvoitteet päivystyksen järjestämisestä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan osalta.