Viestinnän hanke valmistelee verkkopalveluja, brändiä ja sisäistä viestintää

viestintä1

Uusi maakunta viestii asukkailleen ja kumppaneilleen maakunnan palveluista sekä osallistumisen ja yhteistyön mahdollisuuksista. Viestintä on keskeisessä roolissa myös maakunnan johtamisessa ja hyvän työkulttuurin luomisessa noin 60 000 työntekijälle.

Viestintä- ja markkinointiohjelma linjaa maakuntakonsernin viestintää

Viestinnän hankkeessa valmistellaan maakunnan viestintä- ja markkinointiohjelma. Se kuvaa maakunnan viestinnän pääperiaatteet ja kertoo, millä keinoilla viestintä edesauttaa maakunnan tehtävien toteuttamista.

Viestintäohjelman keskiössä ovat ihmiset ja heidän oikeutensa. Ohjelman perustana ovat myös lainsäädännön vaatimukset, julkishallinnon viestinnän suositukset ja hyvät nykykäytännöt.


Viestinnän raami

Viestinnän raami

(Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla)

Brändin ja markkinoinnin valmistelussa Uudenmaan maakunnalle luodaan markkinointisuunnitelma, maakunnan brändikokonaisuus ja visuaalinen ilme. Brändin valmistelu on aloitettu selvittämällä nykyisten brändien tunnettuutta ja vetovoimaa.

Toimiva sisäinen viestintä tukee työssä onnistumista ja asiakaspalvelua. Osana viestinnän valmistelua maakunnan käyttöön toteutetaan myös sisäisen viestinnän ratkaisut kuten intranet-alusta. 


Verkkopalveluita rakennetaan yhdessä muiden maakuntien kanssa

Uuden maakunnan verkkopalvelut koostuvat useista verkkosivustoista ja niihin liittyvistä sähköisistä palveluista. Verkkopalveluiden rakentamisen keskiössä ovat asukkaiden tarpeet sekä selkeät ja ymmärrettävät sisällöt. 

Uusimaa on mukana kärkimaakuntana Kuntaliiton ja Vimanan Makufi-projektissa, jossa suunnitellaan maakuntien hyödynnettäväksi yhteisiä verkkosivupohjia. Väestörekisterikeskuksen vetämässä Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeessa kuvataan asiakkaiden erilaisia palvelupolkuja.

> Lue lisää blogista: Yhdessä kohti parhaita verkkopalveluja


Viestinnän verkostot tukevat valmistelutyötä

Myös viestinnän valmistelua tehdään yhdessä maakuntaan liittyvien organisaatioiden kanssa. Uudenmaan valmistelijat ovat mukana valtakunnallisissa viestintäverkostoissa, joissa yhteistyötä tehdään muiden maakuntien ja ministeriöiden kanssa.