Maakunnalle rakennetaan yhteiset tukipalvelut

tukipalvelut

Tuki- ja hallintopalveluhankkeessa valmistellaan maakunnallisen yhteistyön mallia puhtaanapidon, ruokapalveluiden ja sihteeripalveluiden kaltaisille tukipalveluille.

Tukipalveluhanke on jaettu kahteen kokonaisuuteen: tuotannollisilla tukipalveluilla tarkoitetaan vakioituja potilaiden hoitoa tukevia palveluita, kuten väline-, lääkintälaite- ja apuvälinehuoltoa sekä tekstinkäsittely- ja osastonsihteeripalveluita.

Kaikille yhteisten tuki- ja hallintopalveluiden kokonaisuus sisältää muun muassa puhtaus-, ruokahuolto- ja vahtimestaripalveluita sekä kuljetus- ja puhelinkeskuspalveluita, kiinteistöjen huoltoa ja turvallisuuspalveluita. Yhteisiin palveluihin sisältyvät myös sihteeri-, kielenkääntö- ja tulkkauspalveluita sekä arkistoihin ja asiakirjoihin liittyviä palveluita.

Tukipalveluiden uudistamisen myötä hyötyä saadaan erityisesti suuremmasta skaalasta ja volyymien laajentamisesta. Keskittämisen avulla saadaan myös paremmat mahdollisuudet kehittää asiakaslähtöistä palvelua.

Rakenteet ja toimintamallit hahmottumassa

Vuoden 2018 aikana tukipalveluhankkeessa on tunnistettu maakunnan tukipalvelut ja selvitetty niiden nykytilaa. Valmistelussa on hahmoteltu tukipalvelujen perusrakennetta ja sijoittumista maakunnan organisaatiossa.

Vuonna 2019 valmistelussa keskitytään täydentämään tiekarttaa, joka kuvaa organisoinnin tavoitetilaa. Lisäksi valmistelussa laaditaan alustava toimintasuunnitelma ja mietitään, miten tukipalvelut toteuttavat osaltaan maakunnan strategiaa.