Maakunnalle rakennetaan yhteiset tukipalvelut

tukipalvelut

Tuki- ja hallintopalveluhankkeessa valmistellaan maakunnallisen yhteistyön mallia puhtaanapidon, ruokapalveluiden ja sihteeripalveluiden kaltaisille tukipalveluille.

Tukipalveluhanke on jaettu kahteen kokonaisuuteen: tuotannollisilla tukipalveluilla tarkoitetaan vakioituja potilaiden hoitoa tukevia palveluita, kuten väline-, lääkintälaite- ja apuvälinehuoltoa sekä tekstinkäsittely- ja osastonsihteeripalveluita.

Kaikille yhteisten tuki- ja hallintopalveluiden kokonaisuus sisältää muun muassa puhtaus-, ruokahuolto- ja vahtimestaripalveluita sekä kuljetus- ja puhelinkeskuspalveluita, kiinteistöjen huoltoa ja turvallisuuspalveluita. Yhteisiin palveluihin sisältyvät myös sihteeri-, kielenkääntö- ja tulkkauspalveluita sekä arkistoihin ja asiakirjoihin liittyviä palveluita.

Tukipalveluiden uudistamisen myötä hyötyä saadaan erityisesti suuremmasta skaalasta ja volyymien laajentamisesta.

Tiekartta valmistuu syksyllä 2018

Tukipalveluvalmistelussa on kuvattu olemassa olevien palveluiden kokonaisuuksia, joiden pohjalta luodaan ehdotukset maakunnan tukipalvelumalleiksi. 

Syksyllä 2018 valmistelussa tehdään toteuttamissuunnitelma, organisoidaan tukipalvelut ja niiden ohjaus sekä selvitetään sopimuksiin liittyviä asioita.