Maakunnan käyttöön tulee monenlaisia toimitiloja ja työympäristöjä

tilat


Uudistuksen myötä vastuu palveluista ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta siirtyy maakunnalle. Maakunnan käyttöön tulee esimerkiksi sairaalarakennuksia, terveyskeskuksia ja paloasemia.

Maakunnan tilavalmistelussa on lähdetty liikkeelle inventoimalla tilakanta sekä arvioimalla uudistuksen konkreettiset vaikutukset tilojen hallintaan, henkilöstöön ja talouteen. 

Ennusteen mukaan Uudenmaan maakunnalla on noin 2,5 miljoonaa neliömetriä toimitiloja. Palveluasuntoja ja muita erityisryhmien asuntoja on siirtymässä maakunnalle yli 10 000 kappaletta.

Tietoja maakunnalle siirtyvistä tiloista on kerätty syksystä 2017 alkaen. Maakunta ei tule itse omistamaan tilojaan, vaan se vuokraa kaikki tarvitsemansa tilat Maakuntien tilakeskus Oy:ltä. 

Kesäkuussa 2018 maakunta sai ensimmäiset arviot kokonaisvuokran määrästä. Seuraavaksi valmistelussa tehdään yhdessä kuntien ja HUSin kanssa tarvittavat korjaukset ja lisäykset tilakantaan. Tehtävien ja vastuiden tarkempi jako maakunnan ja Maakuntien tilakeskuksen välillä sovitaan. Vuoden 2019 aikana neuvotellaan vuokrasopimukset Maakuntien tilakeskuksen kanssa.


Maakuntien tilakeskus tarjoaa kattavia kiinteistöpalveluita maakunnille

Osana uudistusta maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan valtakunnallisia palvelukeskuksia. Niistä Maakuntien tilakeskus Oy:n tehtävänä on turvata vuokranantajan roolissa parhaat toimintaympäristöt niin erikoissairaanhoidolle ja sosiaali- ja terveydenhuollolle kuin muillekin maakunnan palveluille.

Maakuntien tilakeskus tarjoaa maakunnille osaamistaan kiinteistöjohtamisen, ylläpidon, rakennuttamisen ja rahoituksen saralla. Yhteisen toimintamallin, johtamisen ja osaamisen jakamisen tavoitteena on, että maakuntien toiminnoille saadaan laadukkaat ja toimivat tilat. Mittakaavaetujen vuoksi palvelut voidaan tarjota nykyistä matalammalla kustannustasolla.

Uudenmaan valmisteluhanke tekee tiivistä yhteistyötä Maakuntien tilakeskuksen, HUSin ja alueen kuntien kanssa. Uudenmaan maakunta tulee olemaan Maakuntien tilakeskuksen suurin omistaja reilun 30 prosentin osuudella.

» Lue lisää Maakuntien tilakeskuksesta