Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maakunnan toiminnan tukena

tahe

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeessa Uudenmaan maakunnalle rakennetaan toimivat ja tehokkaat TAHE-tukipalvelut. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut koostuvat peruspalveluista, joilla tarkoitetaan taloushallinnon puolelta osto- ja myyntilaskutusta, kirjanpitoa tilinpäätöksineen, konsernitilinpäätöstä sekä maksuliikennettä. 

Henkilöstöhallinnon palveluiden osalta pääpaino on palkanlaskennassa sähköisine prosesseineen sekä matka- ja kululaskuissa. Näihin palveluihin liittyvällä asiakaspalvelulla tulee olemaan merkittävä rooli palvelukeskuksen toiminnassa. 

Palvelukeskuksen palvelut kattavat myös mahdollisesti laajemmin esimerkiksi rekrytoinnin ja työvuorosuunnittelun tuen sekä ohjelmistorobotiikan osaamista.


Tahe_palvelut

(Klikkaa kuva suuremmaksi)TAHE-palvelukeskuksen valmistelun eteneminen ja tavoitteet

TAHE-palvelukeskuksen valmistelu käynnistyi maaliskuussa 2018 esiselvityksellä, joka tuloksena on laadittu palvelukeskuksen liiketoiminta- ja toteutussuunnitelma. Esiselvitykseen liittyi myös nykytila-analyysi, jonka mukaan palvelukeskuksessa tulee peruspalveluiden parissa työskentelemään noin 600 asiantuntijaa. Kesän 2018 jälkeen valmistelua jatketaan osaprojekteissa, joissa palvelukeskuksen rakentamista viedään tarkemmalle tasolle.

Valmistelussa tähdätään siihen, että maakunnan aloittaessa toimintansa palkanmaksu ja laskutus toimivat häiriöttä. Näin palvelukeskus pystyy omalta osaltaan toteuttamaan turvallista siirtymää. Palvelukeskuksen valmistelun aikana vastataan myös rohkean uudistumisen haasteeseen, sillä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ovat murroksessa digitalisaation myötä. Palvelukeskuksen tavoitteena on tarjota palvelua maakunnalle tehokkaiden ja standardoitujen kokonaisprosessien myötä laskevin kustannuksin sekä tarjota maakunnan toimintaa tukevaa asiakaspalvelua.