Strateginen tieto tukee johtamista ja kehittämistä

Kokouslista-kuvitus.

Uudenmaan maakunnan valmistelu ja uuden maakunnan toiminnan strateginen johtaminen sekä tehokas palveluiden järjestäminen edellyttävät ajantasaisen alueellisen tiedon hankintaa, analysointia ja visualisointia.

Maakunnan tietotuotantoa tehdään maakuntaorganisaation eri osissa hajautetusti. Samalla on tarpeen suunnitella maakunnan yhteisen strategisen tiedolla johtamisen ja tietopalvelun tarve ja kehittäminen osana maakunnan kokonaisvalmistelua.

Uudenmaan alueella toimii monia tiedontuottajia, joiden tietotuotannossa on tehty yhteistyötä laajasti ja pitkäjänteisesti. Toiminnassa on kuitenkin havaittu osittaista päällekkäisyyttä ja tietoa jalostetaan lukuisten järjestelmien kautta.

Nykyinen Uudenmaan liiton tietopankki tarjoaa tietoa kunta- ja maakuntatasolla. Alueen kunnat ja kuntayhtymät tuottavat tietoa myös kunnan osien tasolla. Uudessa maakunnassa tiedon alueelliselle tarkkuustasolle tulee uudet vaatimukset.

Uuden maakunnan haasteena nykyiseen verrattuna on saada olennainen tieto koottua helposti, riittävän saman tasoisena ja yhtäaikaisesti koko maakunnan alueelta. Toisaalta kootut resurssit antavat mahdollisuuden kehittää tietotuotantoa.

Tällä valmistelun osa-alueella:  

  • Suunnitellaan maakunnan yhteisen strategisen tietopalvelun rooli ja tehtävät sekä suhde substanssikohtaiseen tietopalveluun ja tiedontuotantoon.
  • Koordinoidaan maakunnan strategisen tiedolla johtamisen suunnittelua vahvassa yhteistyössä maakunnan sote-, elinvoima-, turvallisuus- ja ICT-toimintojen kanssa.
  • Toteutetaan selvityksiä ja analyysejä aihepiiriin liittyen.
  • Kehitetään maakunnan strategisia indikaattoreita ja tiedontuotantoa.
  • Rakennetaan yhteistyötä ja verkostoja maakunnan yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kuntien sekä muiden tiedontuottajien kanssa.
  • Vastataan maakunnan jatkuvan strategiaprosessin edellyttämiin tietotarpeisiin.

Strategisen tiedon ja maakunnan yhteisen tiedontuotannon valmistelu tullaan resursoimaan valmistelun jatkovaiheissa. Toistaiseksi asiassa on edetty vasta esiselvitysten muodossa.