Maakunnalle luodaan ennakoiva toimintakulttuuri

Tulevaisuus

Uudestamaasta halutaan muodostaa maakunta, joka katsoo rohkeasti eteenpäin ja on tulevaisuusorientoitunut. Se tarkoittaa ennakoivan toimintakulttuurin synnyttämistä ja tukemista sekä maakuntaorganisaatiossa, sen palvelutuotannossa että koko alueellisessa ekosysteemissä. 

Ennakoivalla toimintakulttuurilla tarkoitetaan sitä, että maakuntaorganisaatiossa strategian luominen aloitetaan ammentamalla aihioita näkemyksellisestä ennakointitiedosta. Näkemyksellinen ennakointitieto voi koostua esimerkiksi vaihtoehtoisista skenaarioista, jotka rakennetaan tulevaisuuden muutosilmiöiden analysoinnin tai tilastotiedon pohjalle.

Ennakoiva toimintakulttuuri tarkoittaa myös sitä, että maakunnan organisaatiokulttuuri tukee työntekijöitään tutkimaan ennakkoluulottomasti tulevia muutosilmiöitä. Kulttuuri kannustaa analysoimaan, miten ilmiöt voisivat avata uusia mahdollisuuksia henkilöstön arkiseen työhön tai maakunnan palvelutuotantoon.

Tällaisia muutosilmiöitä voivat esimerkiksi olla tekoäly tai robotisaatio, jotka avaavat tulevaisuudessa uusia kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi sote-palvelujen tuottamiseen tai liikennejärjestelmien kehittämiseen. Näin maakunta voi olla sekä organisaationa että työntekijöidensä kautta kehityksen eturintamassa tai askeleen edellä. 

Muutosilmiöiden tunnistaminen luo myös uudistumiskyvykkyyttä ja mahdollisuutta kilpailla markkinoilla. Maakunta voi parhaimmillaan olla myös ennakointitoiminnan alueellinen orkestroija.Pähkinänkuoressa ennakointi on:

  • Tulevaa kehitystä koskevan tiedon keräämistä ja käsittelyä
  • Ennakointitiedon analysointia ja johtopäätösten tekemistä
  • Strategisen ja operatiivisen johtamisen tukemista tarjoamalla näkemyksellistä tulevaisuustietoa
  • Ennakointitiedon jakamista ja viestintää
  • Tulevaisuuden tahtotilan johtamista yhteistyössä ja verkostoitumalla
  • Ennakoivan työotteen ja tulevaisuuskyvykkyyden jalkauttamista organisaatiossa työntekijöiden arkeen
  • Varautumista ja riskienhallintaa


Nyt valmistellaan ennakointiprosessia

Maakunnan ennakointityön valmistelussa hahmotetaan ennakointiprosessi, joka on kytketty osaksi maakuntakonsernin strategista johtamisjärjestelmää sekä alueen yleistä kehittämistä. 

Tavoitteena on, että prosessi on toimiva, vuorovaikutteinen sekä menetelmällisesti laadukas ja se tuottaa näkemyksellistä ennakointitietoa strategisen suunnittelun tueksi. Näin ennakoinnista tulisi luonteva osa maakuntaorganisaation ja sen eri osien tiedontuotantoa ja toimivaa vuoropuhelua sekä palvelujen strategista kehittämistä. 

Ennakointiprosessia suunniteltaessa kirkkaana mielessä pitää kuitenkin pysyä ajatus siitä, että takataskussa pitää olla erilaisia vaihtoehtoja, jos jokin komponentti ei toimi. Työn suuntaa täytyy pystyä vaihtamaan nopeasti, jotta saadaan hyödyllisiä tuloksia.