Strategialla kohti Euroopan parasta aluetta

kartan lukemista

Maakuntastrategiassa linjataan uuden maakunnan toimintaa ja taloutta ohjaavat pitkän tähtäyksen strategiset tavoitteet, näihin nivoutuvat indikaattorit sekä maakunnan visio, missio ja arvot. 

Maakuntastrategia käsittää maakunnan sekä julkishallinnollisena organisaationa, palveluekosysteeminä että maantieteellisenä alueena. Näin ollen strategian näkökulma on varsin laaja.

Strategiaa on työstetty yhdessä maakuntaan liittyvien organisaatioiden, järjestöjen ja Uudenmaan asukkaiden kanssa.

Uusimaa matkalla Euroopan kärkeen

Maakunnan tavoitteena on, että Uudellamaalla on Euroopan hyvinvoivimmat asukkaat vuoteen 2030 mennessä. Maakuntakonsernin perustehtävänä on edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä elinvoimaa ja turvallisuutta yhdessä asukkaiden, kuntien ja kumppaneiden kanssa.

Strategiaa on työstetty yhdessä maakuntaan liittyvien organisaatioiden, järjestöjen ja Uudenmaan asukkaiden kanssa.

Uusmaalaiset mukana valmistelussa

Maakuntastrategiaa on käsitelty yhteensä yli kymmenessä työpajassa ja yli kahdessakymmenessä esittely- ja keskustelutilaisuudessa.

Keväällä 2018 maakunnan asukkaat osallistuivat verkkoaivoriiheen, jossa visioitiin Uudenmaan tulevaisuutta. Vastauksia saatiin yli 3 000 ja niitä hyödynnetään valmistelun jatkuessa.