Sote-liikelaitos tuottaa toimivat palvelut asukkaille

sote-liikelaitosUusi maakunta tuottaa itse suuren osan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan maakunnan sote-liikelaitos on maakunnan omistama liiketoimintaa harjoittava organisaatio ja osa maakunnan viranomaisorganisaatiota. 

Liikelaitos tarjoaa uusmaalaisille monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, jotka sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on turvata oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan.  

Liikelaitoksen tarjoamia palveluita tulevat olemaan mm. kouluterveydenhuolto, kotihoito, perhekeskusten palvelut, sosiaalihuollon moninaiset palvelut kuten lastensuojelu ja asumispalvelut sekä erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli sote-keskuksesta asiakas saa peruspalveluina terveydenhoitoa ja sosiaalineuvontaa. Lisäksi maakunnan liikelaitoksella tulee olemaan omia suunhoidon yksiköitä eli hammashoitoloita. Maakunnan sote-keskus ja suunhoidon yksikkö voidaan myöhemmin yhtiöittää, jolloin ne ovat itsenäisiä maakunnan konsernin tytäryhtiöitä.  

Liikelaitos vastaa tuottamiensa palvelujen edellyttämästä julkisen vallan käyttämisestä. Se tarkoittaa, että liikelaitoksen viranhaltijat voivat esimerkiksi tehdä asiakkaan asiassa viranomaispäätöksiä. 

Liikelaitoksen tehtävänä on myös antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Maakunnan liikelaitoksen tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 

Uudenmaan sote-liikelaitoksen valmistelun tavoitteena on turvallinen ja hallittu siirtymä, joka johtaa kohti rohkeaa uudistusta.  

Valmistelu on jaettu seitsemään projektikokonaisuuteen:
  • nykytilan kuvaus 
  • sote-liikelaitoksen siirtymävaihe 
  • hallinto- ja johtamisrakenteet 
  • sote-liikelaitoksen muodostaminen
  • palvelukokonaisuudet 
  • valinnanvapauspalvelut
  • sisäiset tukipalvelut.
Lisäksi sote-liikelaitosvalmistelu osallistuu tiiviisti konsernin ja järjestäjän kanssa yhteistyössä tehtäviin projektikokonaisuuksiin.