Sote-viranomaistoiminta

Uusimaa 2019 -hankkeessa sote-viranomaistoiminnan valmistelulla viitataan sote-järjestäjän viranomaistoimintojen valmisteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen kaikkea lakisääteisen maakunnan omavalvontaohjelman valmistelua. 

Omavalvonnan lisäksi sote-viranomaistoiminnan valmistelutehtäviin kuuluu esimerkiksi maakunnan asiakas- ja potilasrekisterinpidon, ensihoidon, valmiuden ja varautumisen järjestämistehtävien sekä järjestäjätason viranomaisyhteistyön valmistelu. 

Sote-järjestäjän viranomaistoimintojen valmistelu tulee erottaa ns. operatiivisten viranomaistehtävien, kuten sosiaalihuollon yksilöpäätösten ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöön kohdistuvien rajoittamistoimenpiteiden käytön valmistelusta. Ne kuuluvat osaksi sote-liikelaitosvalmistelua.

Turvallisuus tärkein tavoite

Omavalvonnan tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa ja kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja ennaltaehkäistä sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Lakiehdotusten perusteella maakunnalla tulee tässä toiminnassaan olemaan lähes vastaavat oikeudet kuin valtakunnallisella valvontaviranomaisella. 

Kokonaisuus kuvataan maakunnan omavalvontaohjelmassa. Uudenmaan maakunnan omavalvontaohjelma tulee pitämään sisällään myös erillisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturva- ja tietosuojaohjelman.

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajalla on velvollisuus valvoa omaa toimintaansa laatimansa omavalvontasuunnitelman perusteella. Uudenmaan maakunnan tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa palveluntuottajien omavalvonnan laatua tukemalla palveluntuottajia omassa omavalvonnassaan. Samalla omavalvontaa on tarkoitus kehittää keskeiseksi palveluntuottajien toiminnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja laadun kehittämisen työkaluksi. 

Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet

Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet
(Klikkaa kuva suuremmaksi.)