Suoran valinnan ohjaus

Sote-keskuspalvelut

Suoran valinnan sote-keskusten ohjaus poikkeaa merkittävästi nykyisestä oman tuotannon tai ostopalveluiden ohjauksesta. Ohjauksen vaikutuksissa on huomioitava sekä erilaisten asiakkaiden että palveluntuottajien tavoitteet ja käyttäytymismallit. 

Järjestäjän tärkeimpiä ohjausmekanismeja ovat asiakkaan tietoon pohjautuvan valinnan tukeminen sekä mahdolliset kompensaatiomalliin rakennetut kannustimet. Mekanismeissa hyödynnetään tuottajien toimintaa kuvaavia mittareita, joista asiakkaille tärkeimpiä ovat asiakastyytyväisyys sekä siihen merkittävästi vaikuttava palveluiden saatavuus. Kannustinmalliin puolestaan on järjestäjän näkökulmasta syytä sitoa koko palvelujärjestelmän vaikuttavuutta korostavia mittareita. 

Alkuvaiheessa ohjausmallin suhteen joudutaan tekemään kompromisseja, sillä teknologia ei vielä mahdollista optimaalisen ohjausmallin rakentamista pilottien alkaessa vuoden 2019 alussa.

Alla olevassa kuvassa on esitetty suoran valinnan ohjauksen suuntaviivat.

Palvelustrategia ja palvelulupaus asettavat tavoitteet sote-keskusten ohjaukselle

Palvelustrategia ja palvelulupaus asettavat tavoitteet sote-keskusten ohjaukselle

(Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.)Suun terveydenhuollon palvelut

Suun terveydenhuollon suoran valinnan palvelujen ohjauksen määrittämistyö on käynnistymässä. Lähtökohta ohjaukselle on sote-keskuspalvelujen ohjauksen malli.