Vahva sote-järjestäjä valvoo asukkaiden etua

sotejärjestäjä


Uusi maakunta järjestää sote-palvelut. Se tarkoittaa, että maakunnan vastuulla on varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille uusmaalaisille. Maakunnan tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää uusmaalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Uudenmaan sote-järjestäjästä luodaan vahvaa, jotta se pystyy tukemaan ja ohjaamaan palveluiden tuottamista. Tuottajat voivat silloin keskittyä toimivien palveluiden tarjoamiseen asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti.

Sote-järjestäjän valmistelu on jaettu neljään hankkeeseen. 
Ne ovat:
  • Palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus
  • Palvelustrategia, osallisuus ja TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, opetus)
  • Suoran valinnan ohjaus
  • Viranomaistoiminto.
Sote-järjestämistoiminto koordinoi myös yhteistyöalueen valmistelua.