Vahva sote-järjestäjä valvoo asukkaiden etua

Ihmiset ja leija. Kuva Tuula Palaste

Uusi maakunta järjestää sote-palvelut. Se tarkoittaa, että maakunnan vastuulla on varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille uusmaalaisille. Maakunnan tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää uusmaalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Uudenmaan sote-järjestäjästä luodaan vahvaa, jotta se pystyy tukemaan ja ohjaamaan palveluiden tuottamista. Tuottajat voivat silloin keskittyä toimivien palveluiden tarjoamiseen asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti.

Sote-järjestäjän valmistelu on jaettu viiteen projektiin. Ne ovat osallisuus, sopimusohjaus, integraatio, viranomaistoiminta sekä suoravalinnan ja sote-keskusten ohjaus.