Vahva sote-järjestäjä valvoo asukkaiden etua

sote-järjestäjä

Uusi maakunta järjestää sote-palvelut. Se tarkoittaa, että maakunnan vastuulla on varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille uusmaalaisille. Maakunnan tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää uusmaalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Uudenmaan sote-järjestäjästä luodaan vahvaa, jotta se pystyy tukemaan ja ohjaamaan palveluiden tuottamista. Tuottajat voivat silloin keskittyä toimivien palveluiden tarjoamiseen asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti.

Sote-järjestäjän valmistelu on jaettu neljään hankkeeseen. 
Ne ovat:
  • Palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus
  • Palvelustrategia, osallisuus ja TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, opetus)
  • Suoran valinnan ohjaus
  • Viranomaistoiminto.
Sote-järjestämistoiminto koordinoi myös yhteistyöalueen valmistelua.
Ajankohtaista


Simulointipeli
10.12.2018

Sote-järjestäjän ja liikelaitoksen yhteistoiminta kehittyy pelillisyyttä hyödyntäen

Sote-järjestäjän ja liikelaitoksen yhteistyötä ja vastuujakoa on työstetty syksyn ajan vuoropuhelulla neuvottelumenettelyssä. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa ...

tiimi, kuva pixabay
27.11.2018

BLOGI | Uudellamaalla asiakkaan tarve määrittää palvelun

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksi merkittävimmistä suunnitelluista muutoksista on palvelujen järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Muutoksella ...

Hyppyruutu, kuva Tuula Palaste
12.11.2018

Sote-järjestäjän ja -liikelaitoksen toimintatavat täsmentyvät työpajoissa ja toiminnan simulointipäivissä marraskuussa

Liikelaitoksen talouden ja palveluiden ohjaaminen on nyt suunnitteilla olevassa sote-mallissa järjestäjän tärkeimpiä tehtäviä. Järjestäjä määrittelee, ...

stones-2165698_1280
23.10.2018

BLOGI | Uudenmaan hankintatoimi onnistuu suurella sydämellä ja nopealla uudistumisella

Matkallaan kohti uutta maakuntaa hankintatoimi ei pärjää ainoastaan kovalla kilpailuttamis- ja prosessiosaamisella, kun se hyödyntää ...

Työskentelyä. Kuva Tuula Palaste
10.10.2018

Sote-liikelaitoksen ohjauksen simulointipäivä lähestyy

Uudellamaalla on käynnissä sote-liikelaitoksen ja -järjestäjän välinen neuvottelumenettely.

nuoret-mastossa. Kuva Tuula Palaste
26.9.2018

Uudenmaan järjestöjen yhteistyöelin aloittaa toimintansa

Uudenmaan maakuntaa valmisteleva Uusimaa 2019 -hanke on asettanut maakunnan ja järjestöjen yhteistyöelimen. Järjestöedustajat on nimetty ...