Vahva sote-järjestäjä valvoo asukkaiden etua

sote-järjestäjä

Uusi maakunta järjestää sote-palvelut. Se tarkoittaa, että maakunnan vastuulla on varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille uusmaalaisille. Maakunnan tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää uusmaalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Uudenmaan sote-järjestäjästä luodaan vahvaa, jotta se pystyy tukemaan ja ohjaamaan palveluiden tuottamista. Tuottajat voivat silloin keskittyä toimivien palveluiden tarjoamiseen asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti.

Sote-järjestäjän valmistelu on jaettu neljään hankkeeseen. 
Ne ovat:
  • Palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus
  • Palvelustrategia, osallisuus ja TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, opetus)
  • Suoran valinnan ohjaus
  • Viranomaistoiminto.
Sote-järjestämistoiminto koordinoi myös yhteistyöalueen valmistelua.
Ajankohtaista


Työskentelyä. Kuva Tuula Palaste
10.10.2018

Sote-liikelaitoksen ohjauksen simulointipäivä lähestyy

Uudellamaalla on käynnissä sote-liikelaitoksen ja -järjestäjän välinen neuvottelumenettely.

nuoret-mastossa. Kuva Tuula Palaste
26.9.2018

Uudenmaan järjestöjen yhteistyöelin aloittaa toimintansa

Uudenmaan maakuntaa valmisteleva Uusimaa 2019 -hanke on asettanut maakunnan ja järjestöjen yhteistyöelimen. Järjestöedustajat on nimetty ...

Idealamppu, kuva pexels
25.9.2018

Järjestäjä keskittyy syksyn ajan liikelaitoksen ohjaukseen

– Uudenlainen palveluntuottajien ohjaus on keskeinen osa sote-uudistuksen valmistelua ja toteutusta. Uusimaa 2019 -hankkeessa opetellaan ...

Janne Nieminen
21.9.2018

Palomies ja sairaanhoitaja pohtivat maakuntaan siirtymistä: "Saavatko kaikki palvelua uudistuksen jälkeen?"

– Nyt muodostettavan pelastuslaitoksen toiminta-alue kattaa toista miljoonaa ihmistä. Toivottavasti uudistuksella saadaan aikaan suuruuden ekonomiaa, ...

Ulkoilemassa. Kuva Tuula Palaste
18.9.2018

BLOGI | Asiakas- ja potilasturvallisuus: omavalvonnasta kohti laatujärjestelmää

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta pitää sisällään runsaasti erilaisia yksilöön kohdistuvia riskejä. Tästä syystä asiakas- ja ...

työpajatyöskentelyä
14.9.2018

Kuntien vaikuttajatoimielimet ja maakunnan valmistelijat kohtaavat Maakuntatreffeillä

Uudenmaan kuntien nuorisovaltuustojen sekä vammais- ja vanhusneuvostojen edustajille ja esittelijöille suunnatussa työseminaarissa mietitään maakuntaan perustettavien ...