ICT-hanke yhteensovittaa ja rakentaa maakunnan tietojärjestelmiä

ict

Uudenmaan ICT-hanke vastaa nykyisten ICT-järjestelmien siirtämisestä ja uusien järjestelmien kehittämisestä maakunnan tarpeisiin. ICT-hanke on aloitettu maaliskuussa 2017 esivalmisteluvaiheella. Parhaillaan menossa on suunnitteluvaihe, joka jatkuu maakunnan aloitushetkeen asti.

ICT-valmistelun parissa työskentelee noin 90 henkeä, joista useimmat osa-aikaisesti.


ICT:n tehtävät jakautuvat neljään projektiin

ICT-organisaatio
(Klikkaa kuva suuremmaksi)Toimialariippumattomat järjestelmät

Toimialariippumattomiin järjestelmiin (TORI) kuuluvat Asiakirjahallinnon ja asiakuudenhallinnan, HR:n, talouden, viestinnän ja materiaalihallinnon sekä raportoinnin, analytiikan, tietovarastoinnin, kustannuslaskennan sekä asiakaslaskutuksen järjestelmät. Järjestelmät tukevat kaikkia maakunnan tehtäviä ja niiden asiakkaina ovat laajasti maakunnan asukkaat, työntekijät ja sidosryhmät.


Toimialasidonnaiset järjestelmät

Toimialasidonnaiset tietojärjestelmät (TOSI) ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, erikoissairaanhoidon tietojärjestelmiä, elinvoimatoimialan tietojärjestelmiä ja sähköisen asioinnin järjestelmiä.

Uusimaa ottaa Apotti-järjestelmän käyttöön vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Apotin ansiosta sosiaali- ja terveydenhuollossa on jatkossa käytössä yksi yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. ICT-valmistelussa varmistetaan, että nyt käytössä olevat järjestelmät toimivat Apottiin siirtymiseen asti.

Elinvoimatoimialan ICT-valmistelussa varmistetaan, että valtiolta maakuntaan siirtyvät tehtävät voidaan hoitaa jatkossakin asianmukaisilla järjestelmillä. Yhteistyötä tehdään Vimana Oy:n ja tietojärjestelmiä ylläpitävien virastojen kanssa.

Sähköiset palvelukanavat muodostavat asiakaslähtöisen, kilpailukykyä vahvistavan ja kustannustehokkaan toimintatavan maakunnalle. Uusimaa on edelläkävijä digitalisaation kehittämisessä.


ICT-tukipalvelut

Tukipalveluiden tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja ammattitaitoinen henkilöstö. ICT-tukipalvelut tarjoavat ratkaisuja sekä käyttäjille että mahdollisesti myös kansalaisille niin pieniin kuin suurempiinkin tietoteknisiin ongelmiin. 

ICT-tukea tuotetaan usealla tasolla: itsepalveluna, puhelinpalveluna, palvelutiskillä tai lähitukena. Keskeisenä palvelukanavana on sähköinen asiointiportaali.

Tukipalveluiden runkona on Efecte-toiminnanohjausjärjestelmä. Se tarjoaa tukipalveluiden tuottajille tietoa asiakkaista, laitteista ja palveluista. Asiakkaalle järjestelmä mahdollistaa joustavan tukipalvelun lisäksi palveluprosessin seurannan ja itsepalvelualustan.


ICT-tekniikka

Tekniikka tarjoaa alustat ja välineet, jolla TORI, TOSI ja Tuki tuottavat palveluita maakunnan asukkaille ja työntekijöille. Tekniikka-projektiin kuuluvat esimerkiksi maakunnan työntekijöiden käytössä olevat laitteet ja viestintäratkaisut, puhelinpalvelut, palvelimet ja konesalit sekä pääsynhallinta.
Kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva kivijalkana

Maakunnan kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa palvelua maakunnan toiminnan ja ICT:n kehittämiseen. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan maakunnan rakenteet, strategianmukainen tavoitetila sekä kehittämistoimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Keskeinen tehtävä on varmistaa, että kehittäminen ja muutokset nykytilaan ovat linjassa maakunnan kokonaisrakenteen kanssa.

Tietoturvan kehittämisen tavoitteena on taata maakunnan palveluiden häiriötön toiminta, rekisterien eheys ja salassa pidettävän tiedon pysyminen luottamuksellisena. Tietoturva on sidoksissa myös maakunnan taloudellisiin etuihin ja henkilöstön oikeuksiin. Tietoturva ohjaavat tietoturvapolitiikka ja omistajan päätökset.