Turvallinen siirtymä uuden maakunnan palvelukseen

Ihmiset ja leija. Kuva Tuula Palaste


Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa Uudellamaalla noin 60 000 työntekijää siirtyy nykyisistä organisaatioista maakunnan palvelukseen vuoden 2021 alussa.

Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstövalmistelun tavoitteena on tehdä henkilöstön siirtymästä turvallinen ja varmistaa palvelutuotannon jatkuvuus. Tammikuussa 2021 kaikki työntekijät tietävät työpisteensä ja saavat palkkansa maakunnasta. Työntekijöiden arki pysyy käytännöllisesti katsoen ennallaan; pääasiassa vain systeemi tekemisen takana muuttuu.

Henkilöstön siirtoihin liittyen nykyisille organisaatioille valmistellaan ohjeet menettelytavoista ja palvelussuhdetietojen siirtämisestä maakunnalle. Ohjeistus tarkentuu valmistelun edetessä, kun siirtyvästä henkilöstöstä saadaan tarkka kokonaiskuva. Konkreettiselle tasolle päästään vasta lähempänä vuodenvaihdetta 2021.

Henkilöstöön liittyviä asioita käsitellään työntekijöiden edustajien kanssa kerran kuukaudessa kokoontuvassa henkilöstöfoorumissa sekä henkilöstöjohtajien verkostossa.

» Henkilöstöfoorumin verkkosivu ja kokousasiakirjat

Maakunnalle valmistellaan myös yhteistoiminta- ja neuvottelukäytännöt. Tavoitteena on, että ne tarjoavat henkilökunnalle mahdollisuuden sekä oman työnsä että toiminnan kehittämiseen.

Henkilöstö mukana uudistuksessa 

Henkilöstön osallistamisessa on suunniteltu käytettävän monenlaisia keinoja keskustelutilaisuuksista sähköisiin työvälineisiin. Osallistaminen käynnistyy varsinaisesti vasta maakuntalakien tultua voimaan.

Uusimaa 2019 -hanke tulee tarjoamaan tällöin erilaisia osallistamisen ja vuorovaikutuksen menetelmiä, joista maakuntaan liittyvät organisaatiot ja työntekijät saavat valita itselleen sopivimmat.

Henkilöstön osallistamisen tavoitteena on luoda selkeyttä monimuotoiseen muutokseen ja tarjota kanavia vuoropuhelulle. Osallistamisen myötä siirtyvän henkilöstön tietämys uudistuksesta lisääntyy samalla kun he osallistuvat valmisteluun. 

Osallistumismahdollisuuksien ja tiedon avulla uudistus konkretisoituu ja epävarmuus vähenee. Henkilöstön kautta tietoa siirtyy myös Uudenmaan asukkaille. 

Nykyiset työnantajat toimivat Uusimaa 2019 -hankkeen kumppaneina ja välittävät tietoa uudistuksesta henkilöstölleen. Myöhemmin hanke tarjoaa muutostukea, jota muutoksessa mukana olevat organisaatiot voivat hyödyntää, kun erilaisia muutoksia suunnitellaan ja viedään käytäntöön. 

Maakunnasta tehdään luotettava ja houkutteleva työnantaja 

Valmistelussa suunnitellaan ratkaisut, jotka toimivat pohjana uuden maakunnan henkilöstöjohtamiselle ja -hallinnolle. Valmisteluvaiheessa yhdistetään nykyisten organisaatioiden parhaat käytännöt maakunnan henkilöstöjohtamisen kokonaisuudeksi. 

Työn taustalla on maakunnan strategia, jonka kärkitavoitteista yksi on se, että Uudenmaan maakunta on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani. Henkilöstöpoliittisissa tavoitteissa tämä näkyy esimerkiksi siten, että henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta ja johtaminen on laadukasta. 

Valmistelun aikana suunnitellaan myös maakunnan HR-toiminnot, joiden kautta henkilöstöhallinnon ammattilaiset tarjoavat asiantuntemustaan maakunnan johtamisen tueksi ja työarjen helpottamiseksi.