Kärkihankkeet ovat osa uudistusta

Lapsi ja aikuinen, kuva STM

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeessa. Hankkeista kahta toteutetaan soteuudistuksen rinnalla myös Uudellamaalla.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) tähtää nykyistä lapsi- ja perhelähtöisempiin ja vaikuttavimpiin palveluihin. Hankkeen tavoitteena on palvelujärjestelmän uudistaminen kunnan ja maakunnan ympäristöön sopivaksi.

> Tutustu tarkemmin LAPE-hankkeeseen

Ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito (I&O) -hankkeessa turvataan iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeessa Iäkkäiden palvelujärjestelmä uudistetaan ja omais- ja perhehoitajien hyvinvointia lisäävä toimintamalli juurrutetaan.

> Tutustu tarkemmin I&O-hankkeeseen

Kumpaakin hanketta valmistellaan ministeriöiden johdolla. Maakunnissa käytännön työtä tekevät hankkeiden muutosagentit.