Valmistelussa hallinnon ja poliittisen päätöksenteon rakenteet

hallinto

Hallinnon hankekokonaisuudessa muodostetaan Uudenmaan maakunnalle hallinnon ja poliittisen päätöksenteon perusrakenteet. 

Hankkeessa huomioidaan myös sellaiset hallinnon ja tukipalveluiden kysymykset, jotka eivät liity muihin maakuntakonsernin valmistelukokonaisuuksiin. Samalla luodaan maakunnan hallintosääntö ja sitä tarkentavaa alemman tason säännöstöä.

Hankkeen vastuulle kuuluvat myös konserniohjauksen ja omistajapolitiikan linjaukset. Valmistelussa suunnitellaan myös hallinnolliset toiminnot ja
-yksiköt siltä osin, kun ne eivät kuulu muihin hankekokonaisuuksiin.

Tavoitteena on, että poliittisella ohjauksella on riittävät osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet maakunnan keskeisiin päätöksiin. Virkamiesorganisaation tavoitteena on saavuttaa riittävä joustavuus kilpailutilannetta ajatellen.

Sopimukset siirtyvät uudelle maakunnalle

Hallinnon hankkeessa valmistellaan sopimussiirrot niin, että palveluissa tai tavaravirroissa ei synny katkoksia maakunnan aloittaessa toimintansa. Kokonaisuuksien kilpailutukset pyritään tekemään lain edellyttämässä aikataulussa.

Tavoitteena on, että sopimussiirrot tehdään hyvissä ajoin, jotta sopimusten yhteensovittamisesta syntyviä oletettuja kustannussäästöjä voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti.

Uusimaa 2019 -hankkeen sopimusrekisteriin on siirretty jo noin 6 000 sopimusta kunnista ja kuntayhtymistä. Sopimustietoja on yhdenmukaistettu, ja yhteistyötä on tehty erityisesti ICT-valmistelun asiakirjahallinto-hankkeen kanssa.