Elinvoimatoimialan koordinaatioryhmä tukee valmistelua

TyöskentelyäKoordinaatioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 16.4.2018. Ryhmän puheenjohtajana toimii Ossi Savolainen ja sihteerinä Anneli Vartio. Koordinaatioryhmään kuuluu edustajia Uudenmaan elinvoimatoimialoilta sekä Uudenmaan liitosta ja Uusimaa 2019 -hankkeesta. Koordinaatioryhmän jäsenet eivät ole työnantajiensa edunvalvojia, vaan tukevat strategisella tasolla elinvoimatoimialan valmistelutyötä. Koordinaatioryhmän on tarkoitus integroida keskeiset sidosryhmät valmisteluun mukaan, varmistaa tiedonkulku ja tukea valmistelua.
Koordinaatioryhmän kokousasiakirjat


21.6.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 14.6.2018

Muistiot
> Muistio

Maakuntastrategiasta on valmistunut ensimmäinen valmisteluvaiheen versio vuosille 2018–2019. Strategiassa painotetaan laajaa yhteistyötä ja yhtenä tärkeimmistä nähdään yhteistyö kuntien kanssa. Strategia täydentyy sote-palvelustrategialla ja strategian tavoitteita tarkentavilla ohjelmilla, joiden laatiminen on alkanut. Strategialle on haettu ja saatu hyväksyntää laajasti eri foorumeilla ja keskusteluja on käyty rakentavassa hengessä ja hyvässä ilmapiirissä huolimatta yleisesti vallitsevan tilanteen jännitteistä.

Maakuntastrategialle on avattu oma www-sivu: maakuntastrategia.fi.

Maakunnan valmisteluhankkeelle tehdään uusi aikataulu elokuussa 2018. Uudistuksen tavoitteet tulee vielä kerran kiteyttää Uudenmaan näkökulmasta ja miettiä yhdessä millaisella missiolla ja työotteella uudistusta valmistellaan.

Elinvoimatoimialan valmistelun tiekartassa tälle keväälle asetetut tavoitteet on jo saavutettu. Toimialan neljä sparrausryhmää ovat osallistuneet työskentelyyn aktiivisesti. Eri toimialojen välisten yhdyspintojen tarkastelu, ylimaakunnalliset tehtävät ja henkilöstön osallistaminen vaativat valmistelussa erityistä huomiota.
 
Maakunnan ja valtion välisten aluekehittämiskeskustelujen on määrä alkaa syksyllä 2018. Keskustelua varten valmistellaan maakunnan aluekehityksen tilannekuva ja ehdotukset esiin nostettaviksi kysymyksiksi. Koko Uudenmaan alueen edustuksellisuudesta huolehtiminen keskusteluihin valmistauduttaessa on tärkeää. 

Liitteet:

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.6.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 16.4.2018

Muistiot
> Muistio

Ongelmakeskeisen ajattelun sijaan on syytä korostaa maakunta- ja sote uudistuksessa avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Yhtenä esimerkkinä tästä on vaikeasti työllistyvien työvoimapalvelut, joiden osalta maakuntauudistus tarjoaa aidon mahdollisuuden hakea ratkaisumallia, jossa palvelut järjestetään integroidusti. Tässä asiassa yksityisen sektorin mukaantulo palvelutuottajaksi sekä sote- että työvoimapalveluissa on kuitenkin
myös haaste.

Elinvoimatoimialan valmistelu on organisoitunut neljäksi hankesalkuksi, jotka ovat rahoituspalvelut, kasvupalvelut, maatalouspalvelut ja maakuntapolitiikka. Jokaiselle hankesalkulle on muodostettu oma sparrausryhmä, joka koostuu aihealueen nykyisistä toimijoista. Kasvupalveluiden erillisratkaisun suhteen tehdään läheistä yhteistyötä PKSkuntayhtymän valmistelun kanssa ja kaikki valmisteluaineisto on yhteistä. Hankkeessa varaudutaan myös siihen vaihtoehtoon, että erillisratkaisu ei toteudu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi