Elinvoimatoimialan koordinaatioryhmä tukee valmistelua

TyöskentelyäKoordinaatioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 16.4.2018. Ryhmän puheenjohtajana toimii Ossi Savolainen ja sihteerinä Anneli Vartio. Koordinaatioryhmään kuuluu edustajia Uudenmaan elinvoimatoimialoilta sekä Uudenmaan liitosta ja Uusimaa 2019 -hankkeesta. Koordinaatioryhmän jäsenet eivät ole työnantajiensa edunvalvojia, vaan tukevat strategisella tasolla elinvoimatoimialan valmistelutyötä. Koordinaatioryhmän on tarkoitus integroida keskeiset sidosryhmät valmisteluun mukaan, varmistaa tiedonkulku ja tukea valmistelua.
Koordinaatioryhmän kokousasiakirjat


11.6.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 16.4.2018

Muistiot
> Muistio

Ongelmakeskeisen ajattelun sijaan on syytä korostaa maakunta- ja sote uudistuksessa avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Yhtenä esimerkkinä tästä on vaikeasti työllistyvien työvoimapalvelut, joiden osalta maakuntauudistus tarjoaa aidon mahdollisuuden hakea ratkaisumallia, jossa palvelut järjestetään integroidusti. Tässä asiassa yksityisen sektorin mukaantulo palvelutuottajaksi sekä sote- että työvoimapalveluissa on kuitenkin
myös haaste.

Elinvoimatoimialan valmistelu on organisoitunut neljäksi hankesalkuksi, jotka ovat rahoituspalvelut, kasvupalvelut, maatalouspalvelut ja maakuntapolitiikka. Jokaiselle hankesalkulle on muodostettu oma sparrausryhmä, joka koostuu aihealueen nykyisistä toimijoista. Kasvupalveluiden erillisratkaisun suhteen tehdään läheistä yhteistyötä PKSkuntayhtymän valmistelun kanssa ja kaikki valmisteluaineisto on yhteistä. Hankkeessa varaudutaan myös siihen vaihtoehtoon, että erillisratkaisu ei toteudu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi