Elinvoimatoimiala kattaa suuren osan maakunnan tehtävistä

Elinvoima

Tulevan maakunnan lakisääteisistä tehtävistä suurin osa kuuluu elinvoimatoimialalle. Uusimaa 2019 -hankkeessa elinvoimatoimialan tehtävistä on muodostettu kymmenen palvelukokonaisuutta. Maakunnan elinvoimatoimiala järjestää mm. alueiden kehittämisen ja käytön palveluita, liikennepalveluita, maatalouden ja maaseudun kehittämisen palveluita sekä ympäristön, vesienhoidon ja kalatalouden palveluita.


Elinvoimatoimialan projektikokonaisuudet

Valmisteluvaiheessa palvelut on jaettu neljään projektikokonaisuuteen, jotka ovat maakuntapolitiikka, maatalouspalvelut, rahoituspalvelut ja kasvupalvelut. Kasvupalveluissa tehdään läheistä yhteistyötä Uudenmaan erillisratkaisun pks-kuntayhtymän valmistelun kanssa. Hankkeessa varaudutaan myös siihen vaihtoehtoon, että erillisratkaisu ei toteudu ja palvelujen järjestämisvastuu tulee maakunnalle.

Sisällöltään monipuolisen elinvoimatoimialan resurssit Uudellamaalla ovat noin 1000 henkilöä kasvupalvelut mukaan lukien ja noin 300 ilman kasvupalveluita.

Elinvoimatoimialan projektikokonaisuudet

Elinvoiman projektit (Klikkaa kuva suuremmaksi.)Sidosryhmät

Elinvoimatoimialan valmistelua tehdään yhteistyössä nykyisten toimijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Näistä on muodostettu valmistelua tukevat ryhmät yrittäjäfoorumi, elinvoimatoimialan koordinaatioryhmä ja projektikohtaiset sparrausryhmät.

Elinvoimatoimialan koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmä integroi keskeiset osallistuvat tahot ja sidosryhmät elinvoimatoimialan valmisteluun, auttaa hahmottamaan muutoksen vaikutuksia alueen elinvoimatehtäviin ja varmistaa tiedonkulkua.

> Tutustu tarkemmin koordinaatioryhmään


Yrittäjäfoorumi

Yrittäjäfoorumin tarkoitus on tuoda hankkeeseen sidosryhmien, kuten yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmaa. Yrittäjäfoorumin puheenjohtajana toimii Ossi Savolainen ja sihteerinä Anneli Vartio.

> Tutustu tarkemmin yrittäjäfoorumiin

Sparrausryhmät

Jokaiselle projektille on muodostettu oma sparrausryhmä, joka koostuu aihealueen nykyisistä toimijoista. Ryhmien tehtävänä on antaa neuvoja ja esittää kantoja valmistelun tueksi ja osallistua aihealueensa käytännön suunnittelutyöhön.