Digituesta apua sähköisten palvelujen käyttämiseen

Nainen puhelin kädessä.


Julkisten palvelujen sähköistyminen ja teknologian nopea kehitys avaavat uusia tapoja asioinnille, mutta samalla myös tukipalvelujen tarve kasvaa. Digituen kehittämisessä tähdätään siihen, että maakunnan asukkailla on mahdollisuus saada opastusta sähköisten palvelujen ja älylaitteiden käyttöön.

Digituen avulla käyttäjät pystyvät asioimaan palveluissa itsenäisesti ja turvallisesti. He myös oppivat digipalvelujen yleisiä periaatteita. Käytännössä digituki voi olla lähitukea, etätukea tai koulutuksia. Palvelujen ja laitteiden käyttöön voidaan opastaa esimerkiksi asiointipisteessä, kotona, chatin tai puhelimen välityksellä sekä kansalaisopiston kurssilla.

Uusimaa yksi pilottialueista

Digituen alueellinen pilotointi käynnistyi Uudellamaalla syksyllä 2018. Pilotin tavoitteena on arvioida uusmaalaisten tarvetta digituelle. Pilottihanke kerää tietoja jo olemassa olevista tukipalveluista, luo niiden välille verkostoa ja kehittää tukipalvelujen saatavuutta.

Pilottihanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Uudenmaan lisäksi pilotissa ovat mukana Lapin sairaanhoitopiiri sekä Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan liitot. Kehittämistyötä tehdään pilottialueiden kesken sekä yhdessä valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Valintaperusteina pilottialueille olivat toiminnan laajuus, resurssien riittävyys ja mahdollisuus kehittää toimintaa koko pilottijakson ajan. Uudenmaan alueellisina erityispiirteinä huomioitiin muun muassa väestöntiheys, kaksikielisyys ja kansainvälisyys.