Uusi maakunta valmistuu pala kerrallaan

kuumailmapallo


Uusimaa 2019 -hankkeessa maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on jaettu useisiin valmistelualueisiin. Tällä varmistetaan, että kaikki maakunnan vastuulle tulevat tehtävät voidaan suunnitella ja toteuttaa huolellisesti vuoteen 2021 mennessä.

Keväällä 2018 Uudenmaan uudistushankkeessa on projektoituna kuusi valmistelualuetta, jotka puolestaan jakautuvat useisiin valmistelusisältöihin. Näillä sivuilla voit tutustua tarkemmin valmistelualueisiin ja niiden sisältöihin.

Valmistelualueista vastaavat hankejohtajat, joiden kanssa työtä tekevät sadat asiantuntijat, useat valmisteluryhmät sekä hankkeen sidosryhmät.

Operatiivinen johtoryhmä koordinoi valmistelua

Viikottain kokoontuva operatiivinen johtoryhmä on Uusimaa 2019 -hankkeen sisäinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa valmistelukokonaisuuksien keskinäinen vuoropuhelu. 

Johtoryhmä aikatauluttaa valmistelun etenemistä sekä priorisoi ja yhteensovittaa valmistelukokonaisuuksia. Johtoryhmässä käsitellään myös maakuntahallitukselle ja ulkoisille ohjausryhmille esitettävät asiat.

Operatiiviseen johtoryhmään kuuluvat muutosjohtajien lisäksi keskeisimmistä valmistelualueista vastaavat hankejohtajat. Operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii muutosjohtaja Markus Sovala.


Valmistelualueet

Tutustu tarkemmin valmistelualueisiin ja niiden sisältöihin.