Yrittäjäfoorumin valmisteluaineistot

yrittäjäfoorumi

Yrittäjäfoorumi sai alkunsa vuoden 2017 syksyllä keskusteluissa Helsingin Yrittäjien kanssa. Foorumin tarkoitus on tuoda hankkeeseen sidosryhmien, kuten yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmaa. Yrittäjäfoorumin puheenjohtajana toimii Ossi Savolainen ja sihteerinä Anneli Vartio.

Yrittäjäfoorumin kokousaineistot


23.4.2018Yrittäjäfoorumin kokous 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Maakunta- ja sote-uudistusta toteutetaan tällä hetkellä ristiriitaisessa keskusteluilmapiirissä. Siirtymäkautta koskevat vielä ratkaisemattomat talouskysymykset koskettavat kuitenkin yhtälailla kaikkia maakuntia ja näin on sekä siirtymävaiheen kustannusten että kustannuksen kasvun hillitsemisestä aiheutuvien haasteiden osalta.

Maakunnan poliittisen johtamisjärjestelmän valmistelussa on hahmoteltu kolme vaihtoehtoista mallia, joiden toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen jatkuu. Johtamismallin tulee mahdollistaa nopea päätöksenteko erityisesti maakunnan toiminnan aloittaessa. Asiantuntijuuden varmistaminen päätöksenteossa on tärkeää.

Maakunnan brändisuunnittelun tärkein lähtökohta ovat asiakkaat ja palvelut ennen organisaatiorakennetta sekä arvot, joiden pohdinta on alkamassa. Brändillä haetaan erottuvuutta ja tunnistettavuutta ja se on tärkeä tekijä mm. kansainvälisessä kilpailussa työntekijöistä, yrityksistä ja matkailijoista. Brändin tulee heijastella mielikuvaa tyytyväisestä asukkaasta, joka asuu parhaassa maakunnassa.


Liitteet:
> Maakunnan poliittisen johtamisen valmistelu, Lauri Tanner (pdf)
> Elinvoimatoimiala uudessa maakunnassa, Jaakko Pesola (pdf)
> Uudenmaan brändi, Tero Manninen (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.3.2018Yrittäjäfoorumin kokous 8.3.2018

Muistiot
> Muistio

Foorumi kokoontui nyt ensimmäistä kertaa. Keskusteluaiheina olivat elinvoimatoimiala uudessa maakunnassa, sote-uudistuksen valmistelutilanne sekä hankkeen tavoite rakentaa Euroopan paras alue elää ja toimia.

Liitteet:
> Elinvoimatoimiala uudessa maakunnassa, Eero Venäläinen (pdf)
> Maakuntastrategialuonnos, Markus Pauni (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi