Vaikuttajaryhmät mukana valmistelussa

reittejä kartalla

Uudellamaalla asukkaat ja erilaiset kansalaisryhmät otetaan mukaan uuden maakunnan valmisteluun. Hallituksen esitys maakuntalaista velvoittaisi uusia maakuntia järjestämään vaikutuskeinoja asukkailleen, joten osallisuuden kehittäminen on myös valmistautumista tulevan lainsäädännön vaatimuksiin.

Alkuvuonna 2018 toimintansa aloittaa maakunnallinen nuorisovaltuusto. Mahdollisten muiden ryhmien kuten vammais- ja vanhusneuvostojen perustamisesta päätetään myöhemmin.

> Tutustu maakunnallisen nuorisovaltuuston kokousmateriaaleihin