Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmä

Laborantti-kuva-tuula-palasteRyhmä valmistelee selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen nykytilasta. Puheenjohtajana toimii johtaja Pirjo Marjamäki Sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta.


21.2.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 25.1.2018

Muistiot
> Muistio

Työryhmän työ edistyy hyvin kaikilla alueilla. Tutkimusrahoituksen osalta riittävä yleiskuva kuntien ja kuntayhtymien rahoituksesta on syntymässä rahoitusneuvottelujen pohjaksi. Strategiset tutkimustahot ja maakunnan rooli tutkimusinfrastruktuurin luomisessa on tunnistettu. Kehittämistoiminnan strategiset lähtökohdat, kehittämistoiminnan määrittely ja järjestäjän ja tuottajan erilaiset roolit jäsennetty. TKIO-toiminta nostettu maakuntastrategian yhdeksi kärjeksi. Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen valtakunnallisesti on kyetty organisoimaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 1.12.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviestinä todettiin, että tutkimusrahoituksesta tarvitaan tiivistetty kuvaus tulevia neuvottelujen simulointeja varten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.11.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 20.10.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmässä todettiin, että seuraavaksi tarvitaan kartoitusta rahoituksen volyymista ja kohdentumisesta eri toimijoiden kesken, jotta voidaan suunnitella TKIO-toimintojen kokonaisuutta ja vaadittuja resursseja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.8.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 24.8.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmä ehdottaa kuuteen tehtävään nimitettävät vastuuhenkilöt ja työparit jatkotyöskentelyn käynnistämiseksi ja esittelee nimet seuraavassa Sote-tiimissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 31.5.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmä järjestää tutkijoille suunnatun sidosryhmätilaisuuden 20.6.2017.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.5.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 15.5.2017

Muistiot
> Muistio

Tutkimus, kehittäminen ja opetus -esityöryhmän kuulemistilaisuudet käynnistyvät ja niihin on ilmoittautunut osallistujia laajasti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.5.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 11.5.2017

Muistiot
> Muistiot

Tutkimus, kehittäminen ja opetus -kokonaisuuden nykytilan ja kehittämistarpeiden selvitys etenee.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.5.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 4.5.2017

Muistiot
> Muistio

Tutkimus, kehittäminen ja opetus -esityöryhmä järjestää kolme kuulemistilaisuutta ja yhden tutkimusseminaariin ja kutsuu niihin osallistujia laajasti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.5.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 27.4.2017

Muistiot
> Muistio

Tutkimus, kehittäminen ja opetus esiryhmän valmisteluprosessi on käynnistynyt.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi