Sote-virkamieskoordinaatioryhmä

neuvola_Kuva Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen esivalmistelua yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

> Maakuntajohtajan päätös sote-virkamieskoordinaatioryhmän asettamisesta (pdf)


Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousaineistot


15.9.2017Sote-tiimin kokous 14.9.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi käsitteli TKIO-valmistelyryhmän (tutkimus, kehitys, innovaatio, opetus) kokoonpanon ja edellytti ryhmän tavoitteellistavan toimintaansa siten, että se tukee kunnissa tehtävää kehittämistyötä. Sote-tiimille esiteltiin Uusimaa 2019 -projektisuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan maakunnan toiminnan käynnistämiseen vaadittavat toimenpiteet.

Sote-tiimi kuuli raportin Keski-Uudenmaan valinnanvapauspilottikokeilusta, joka tuottaa tietoa tulevan valinanvapausmallin suunnitelemiseksi maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.9.2017Sote-tiimin kokous 31.8.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimissä keskusteltiin ympäristöterveydenhuollon ja SOTE-yhteistyön järjestämisestä sekä valinnavapauspiloteista. Pilotit voisivat parhaimmillaan tuoda lisätietoa valinnanvapauden asiakaslähtöisistä toteuttamisen vaihtoehdoista. Sote-tiimi haluaa Uudellemaalle vapautta suunnitella pilotteja Uudenmaan asukkaiden tarpeista lähtien. Pilottien kriteerien tulee olla sellaisia, että ne ovat mahdollisia Uudellamaalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.8.2017Sote-tiimin kokous 17.8.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi käsitteli Uudenmaan maakunnan valmistelutilannetta. Todettiin, että hallituksen päätös vuoden lisäajasta hyödynnetään tehokkaasti maakunnan valmistelussa. 

Osana Uudenmaan aktiivista valmistelua käsiteltiin maakunnan tietohallinnon perustamisen hankesuunnitelma. Todettiin, että Uudenmaan maakunnan ict-valmistelu on edennyt erinomaisesti.

Valtio on myöntänyt Uudenmaan valmistelulle määrärahan tälle vuodelle ja valtion ensi vuoden määräraha tarkentuu syksyn aikana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2017Sote-tiimin kokous 8.6.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi pohti 8.6. kokouksessaan Uudenmaan tulevan maakunnan sote-liikelaitoksen rakennetta. Linjattiin, että valmistelua jatketaan ja liikelaitos voisi aloittaessaan muodostua keskitettävistä, koko maakunnan alueella tuotettavista palveluista sekä kuudesta alueellisen palvelun palvelualueesta.

Sote-tiimille esiteltiin suun terveydenhuollon valmisteluryhmän puheenjohtajan tekemä alustava ehdotus mahdollisuudesta perustaa tulevan maakunnan tasoinen ja esitettyyn valinnanvapausmalliin sopiva suun terveydenhuollon yhtiö. Todettiin, että selvitystyötä yhtiön perustamiseksi kannattaa jatkaa. Sote-tiimi ei vielä linjannut, kuka toimija tai mihin rakenteeseen yhtiö mahdollisesti perustettaisiin ennen vuotta 2019. Sote-tiimi korosti lisäksi sitä, että valmisteluryhmän tulee valmistella myös liikelaitokseen tulevat suun terveydenhuollon palvelut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.5.2017Sote-tiimin kokous 4.5.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimin kokouksessa sote-valmisteluryhmien puheenjohtajat esittelivät ryhmien väliraportit ja tehdyt nykytilan kartoitukset. Sote-tiimi kiitti puheenjohtajia ja ryhmiä erinomaisesta valmistelutyöstä ja evästi ryhmiä jatkotyössä tavoitteena asiakaslähtöinen palvelurakenne uuteen maakuntaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.4.2017Sote-tiimin kokous 20.4.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat

Kokouksen puheenjohtajan toiminut Jukka T. Salminen kiteytti ydinviestiksi seuraavaa: Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee suunnitelmallisesti ja aikataulussaan. 

Kokouksessa perustettiin Aikuisten sosiaalipalvelut -valmisteluryhmä. Ryhmän puheenjohtajaksi päätettiin pyytää Nurmijärven sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Penttiä.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2017Sote-tiimin kokous 6.4.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat

Kokouksessa saatiin toimitusjohtaja Hannu Välimäen tilannekatsaus Apotti-hankkeesta. Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä.

Sote-tiimi asetti esiselvitysryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen nykytilaa. Ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Pirjo Marjamäki sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta. Ylilääkäri Tapani Hämäläinen HUS:n perusterveydenhuollon yksiköstä ja johtaja Pirjo Marjamäki Sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta esittelivät kehittämistoiminnan tavoitteita ja tulevaisuutta.

Lisäksi nimettiin Sote-keskus (suoran valinnan palvelut) -valmisteluryhmä ja sen puheenjohtajaksi Sanna Svahn Espoosta. Aikuisten sosiaalipalvelut -valmisteluryhmän perustamiseen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.3.2017Sote-tiimin kokous 23.3.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 23.3.2017


Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen antoi tilannekatsauksen Keski-Uudellamaalla toteutettavasta valinnanvapauskokeilusta. Kokeilussa pilotoidaan kapitaatiorahoitusta sote-keskuspalvelussa ja henkilökohtaista budjetointia.

ICT-projektijohtajat Helena Ylisipola ja Mikko Rotonen esittelivät Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen vaatiman ICT-ratkaisujen tiekartan ja aikataulutuksen, jotka tehdään esivalmisteluvaiheessa.  


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.3.2017Sote-tiimin kokous 9.3.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 9.3.2017

Sote-tiimi keskusteli sote-järjestämisestä sekä STM:n valtakunnallisen että Uudenmaan oman järjestämisen työkokouksen pohjalta. Todettiin, että STM on tekemässä järjestämisen käsikirjaa vuoden 2018 alkuun ja Uudenmaan valmisteluvastuulle tulee luku Palvelutarpeen arvioinnista ja rahoituksen turvaamisesta.

Todettiin myös, että sote-valmisteluryhmien työtä on ohjeistettu ja valmistelutyö kuudessa ryhmässä on lähtenyt käyntiin yli seitsemänkymmenen alansa asiantuntijan voimin.  Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan nykytilanteen analysoinnit, palveluprosessien kuvaukset ja pyritään tunnistamaan yhteistyötarpeet. Väliraportit saadaan huhtikuun lopussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017Sote-tiimin kokous 9.2.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 9.2.2017

Sote-tiimi keskusteli kansallisten palvelukeskusten tilanteesta ja esitti huolensa kansallisten palvelukeskusten valmistelun keskeneräisyydestä. Erityisasiantuntija Rolf Paqvalin esitteli Uudenmaan maakuntaorganisaation rakennetyötä. Muutoksen toteuttaminen vaatii neljän organisaation toiminnan ja rakenteen hahmottamista vaiheittain.

Sote-tiimi keskusteli myös valinnanvapaudesta sote-uudistuksessa. Todettiin, että lausuntokierrokselle lähetetyssä valinnanvapauslakiluonnoksessa on useita täsmennystä vaativia kysymyksiä.

Hyväksyttiin lopullisesti esivalmistelun valmistelutyöryhmät ja puheenjohtajat:

- Ikäihmiset pj Matti Lyytikäinen, Espoo

- Lapset, nuoret, perheet pj Eija Rintala (K-U)

- Työterveyshuolto pj Anne-Marie Hovi (Vantaa)

- Suun terveydenhuolto pj Joona Iso-lotila (Vantaa)

- Vammaisten  palvelut pj Mikaela Westergård (Hki)

- Päihde ja mielenterveys pj Leena Turpeinen (Hki)


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Uudemmat Vanhemmat