Sote-virkamieskoordinaatioryhmä

neuvola_Kuva Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen esivalmistelua yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

> Maakuntajohtajan päätös sote-virkamieskoordinaatioryhmän asettamisesta (pdf)


Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousaineistot


23.2.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 15.2.2018

Muistiot> Muistio


Kokoukselle esiteltiin väliaikaisen toimielimen perustamisen tilannekatsaus. Maakuntajohtaja vastaa VATE-valmistelusta. Kokous sai tilannekatsaukset maakunnan strategiatyön käynnistämisestä ja uusien valmisteluryhmien perustamisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.2.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 1.2.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Kokoukselle esiteltiin hankeen sisäinen ohjausmalli. Todettiin, että hankeen ohjausta, raportointia tullaan kehittämään ja systematisoimaan. Kokoukselle esiteltiin TKIO-strategiavalmistelua (tutkimus, kehittäminen, innovaatiotoiminta ja opetus). Seure Oy:n toimitusjohtaja oli kutsuttuna esittelemään Seuren toimintamallia ja käytiin keskustelu Seuren roolista tulevassa maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.1.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 18.1.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Uusimaa 2019 -hankkeen sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluryhmät esittelivät työskentelynsä tuloksia sote-virkamieskoordinaatioryhmälle.  Valmisteluryhmät jatkavat työtään toimintojen kehittämisessä ja osana maakuntavalmistelua. Sote-osallisuus hankejohtaja Leena Turpeinen esitteli käynnistämissuunnitelman palvelustrategian valmistelusta. Palvelustrategian työstäminen tehdään yhteistyössä valmisteluryhmien puheenjohtajien ja virkamieskoordinaatioryhmän kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 7.12.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä sai katsauksen valmistelun rekrytointitilanteesta ja täsmennetyistä hankesalkuista sekä maakunnan rahoitusta koskevasta riskianalyysistä ja ICT-arkkitehtuurin tilanteesta.

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esitettiin sote-liikelaitoksen valmistelutilanne ja maakunnan sote-liikelaitoksen mahdollinen aluerakenne. Päätettiin perustaa kuntoutuksen, päivystyksen ja tk-sairaala -toimintoja valmistelevät alatyöryhmät. Tammikuun kokouksessa sote-johtajien ja valmistelutyöryhmien puheenjohtajien yhteisessä tapaamisessa esitellään valmistelutyöryhmien työtä ja sovitaan valmistelun jatkotyöskentelyn eteneminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.12.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 9.11.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoodinaatioryhmä pohti maakunnan strategiaa työpajatyöskentelyn kautta. Strategiatyöskentelyssä keskiöön nousi asiakas/asukas ja asukkaan parhaaksi rakentuva maakunta, jossa hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.11.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.10.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Lakimies Tero Suursalmi esitteli valinnanvapauslakiluonnosta. Esityksessä käsiteltiin valinnanvapauden piiriin ehdotettuja suoran valinnan palveluja ja asiakasseteliä. Esitetyssä muodossa valinnanvapauslaki on monitulkintainen ja vaatii tarkennusta mm. asiakassetelin osalta. Maakuntahallitus lausuu lakipaketista. Sitran edustajat esittelivät Sitra-tietopaketteja. Tietopaketit kuvaavat, miten toteutuneet kustannukset kohdentuvat eri toimintoihin. Tietopaketteja voidaan hyödyntää JHS-prosessissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.10.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 12.10.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat


Maakuntastrategian valmistelu Uusimaa 2019 -hankkeessa on käynnistynyt. Strategiassa kirkastetaan uuden maakunnan visiota, päämääriä ja strategisia tavoitteita. Valmistelun keskiössä on dialoginen strategiatyö, jolla pyritään sitouttamaan avaintoimijoita ja siirtyvää henkilöstöä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 28.9.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-tiimille esiteltiin muutoshankeen viestintästrategiaa ja ryhmä kävi asiasta lähetekeskustelun. Viestinnän ensisijainen kohderyhmä on ollut päättäjät. Viestinnän kohderyhmä laajenee hankeen edetessä henkilöstöön, ja myöhäisemmässä vaiheessa asukkaisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.9.2017Sote-tiimin kokous 14.9.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi käsitteli TKIO-valmistelyryhmän (tutkimus, kehitys, innovaatio, opetus) kokoonpanon ja edellytti ryhmän tavoitteellistavan toimintaansa siten, että se tukee kunnissa tehtävää kehittämistyötä. Sote-tiimille esiteltiin Uusimaa 2019 -projektisuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan maakunnan toiminnan käynnistämiseen vaadittavat toimenpiteet.

Sote-tiimi kuuli raportin Keski-Uudenmaan valinnanvapauspilottikokeilusta, joka tuottaa tietoa tulevan valinanvapausmallin suunnitelemiseksi maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.9.2017Sote-tiimin kokous 31.8.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimissä keskusteltiin ympäristöterveydenhuollon ja SOTE-yhteistyön järjestämisestä sekä valinnavapauspiloteista. Pilotit voisivat parhaimmillaan tuoda lisätietoa valinnanvapauden asiakaslähtöisistä toteuttamisen vaihtoehdoista. Sote-tiimi haluaa Uudellemaalle vapautta suunnitella pilotteja Uudenmaan asukkaiden tarpeista lähtien. Pilottien kriteerien tulee olla sellaisia, että ne ovat mahdollisia Uudellamaalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat