Sairaala-esivalmisteluryhmä

Sairaalassa. Kuva AL

Sairaala-esivalmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Roope Leppänen Espoosta.

Sairaala-esivalmisteluryhmän kokousaineistot


13.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä hahmotteli hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan hoitoprosessia kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena syntyi hedelmällistä, innovatiivista ja asiakaskeskeistä hahmotelmaa asiakkaan hoitoprosessin suuntaamiseksi entistä asiakaskeskeisemmäksi kokonaisuudeksi ja yksilölliseksi palvelukokemukseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 5.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä pyrkii tässä kuussa sovituissa asiantuntijatapaamisissa mallintamaan neurologisen ja ortopedisen asiakkaan hoitoprosessin. Hoitoprosessien mallintamisen tavoitteena on selkeyttää asiakkaan hoitoprosessia organisatorisesti ja siten tukea asiakaskeskeistä ja yksilöllistä palvelukokemusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 29.3.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä alkaa alustavasti hahmottaa suurivolyymisimpia, eniten palveluja tarvitsevia terveydenhuollon asiakasryhmiä, joiden hoitoprosessin sujuvuuteen sairaala-toimintojen näkökulmasta pyritään tuottamaan merkittäviä parannuksia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.3.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 22.3.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä perehtyy ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon liikehdintään kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Tarkoitus on saada selvyys miten ikääntyneet hoidon piirissä liikkuvat ja mitkä potilasryhmät ovat eniten palveluja tarvitsevia. Tehtävänannon alustava rajaus ikääntyneisiin on perusteltavissa jo olemassa olevalla, ikääntyneiden hoitoprosessien selkeyttämisellä säästyneillä euroilla (Eksote) sekä käännettäessä katsetta tulevaisuuteen huomioiden maakunnan alueen kasvava ikääntyneiden osuus palvelujen käyttäjinä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi