Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmä

Kahvila-Kuva Anni Levonen

Ryhmän puheenjohtaja on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujohtaja Erja Pentti.


Aikuisten sosiaalipalveluiden alatyöryhmät

Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmällä on alatyöryhmiä, jotka suunnittelevat maakunnan palveluiden toteuttamista käytännön tasolla. Alatyöryhmien ydinviestit on kerätty omalle sivulleen.

> Aikuisten sosiaalipalvelut -alatyöryhmien ydinviestit


Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokousaineistot


13.2.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 5.2.2018

Muistiot
> Muistio

ASP-ryhmä pitää maakuntastrategiassa tärkeänä arvopohjaista lähestymistapaa siten, että asumis- ja kasvupalvelut sekä syrjäisempien alueiden tarpeet otetaan huomioon. Maakuntastrategiassa ASP-palvelut ovat keskeisessä asemassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 22.1.2018

Muistiot
> Muistio

Kentän sitouttaminen valmisteilla olevaan uudistukseen tapahtuu hyvin yksityiskohtaisesti organisoiduissa valmistelun alatyöryhmissä. Lisäksi viriämässä oleva ylisektorinen valmistelu antaa hyvät mahdollisuudet asiakaslähtöisesti integroituihin palvelukokonaisuuksiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 8.1.2018

Muistiot
> Muistio

Kela-yhteistyö ja sen edelleen kehittämiseen on halua ja tarvetta molemmin puolin. Molemmilla sosiaalityön organisaatiolla on myös yhdenmukainen tavoite: hyvinvoinnin rakentaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen nimen mukaisesti valmisteluryhmä miettii vielä kevään aikana aikuisten sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisinta sisältöä alueen sote-keskuksissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.1.2018Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 18.12.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalipalveluiden front desk -pohjainen välittämisen palvelumalli on saanut kentältä positiivista palautetta. Sen avulla sosiaalipalveluiden uudistamista Uudenmaan maakunnassa tulee työstää yhdessä muun sote-valmistelun kanssa, koska yhdyspinnat muihin sosiaalipalveluihin ovat niin tärkeät. Myös jo alkanutta Kela-yhteistyötä pidettiin vahvuutena, jonka syventämisen sote-uudistus mahdollistaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.12.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 4.12.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa päädyttiin tukemaan näkemystä, jonka mukaan aikuissosiaalipalvelut organisoidaan Uudenmaan maakunnassa (yleis)sosiaalipalveluina, jotka toimivat front desk -tyyppisesti sosiaalipalveluihin ohjaavana tahona. Valtaosa asiakkaiden huolista pystytään hoitamaan aikuissosiaalipalveluiden laaja-alaisten ammattilaisten keinoin ja lisäksi antamaan asiantuntija-apua kaikille muille kohderyhmille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.11.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 20.11.2017

Muistiot
> Muistio

Palaverissa hahmoteltiin sekä keskeisiä palvelukokonaisuuksia että ylisektorisia palveluketjuja. Osallisuus ja asiakkaan vaikuttaminen on itsenäisenä asiana vaikea, se koettiin vahvasti sisältyvän substanssiin ja siksi vaikeasti määriteltäväksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 6.11.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalityön (ASP) määritteleminen ja rajaaminen koko soten kentässä on osoittautunut ryhmän suurimmaksi haasteeksi. ASP määrittyy muiden valmisteluryhmien substanssin rajoittamissa raameissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 23.10.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalipalvelun (ASP) toimintaprosessit katsottiin voitavan hyvin hahmottaa Helsingin tekemän mallin pohjalta. Merkittävimmäksi ongelmakohtana ASP:ssa pidettiin asiakkaaksi ohjautumista. Valmisteluryhmän mielestä ohjautuvuuteen tulee panostaa sekä viestintää että markkinointia tehostamalla. Kokouksessa lisäksi kartoitettiin ASP:n tärkeimmät sidosryhmät ja kumppanuudet asiakaskeskeisestä näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 9.10.2017

Muistiot
> Muistio

Asiakaspalveluiden resurssien kartoittaminen voidaan aloittaa ensi viikolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 25.9.2017

Muistiot
> Muistio

Palveluntarpeen arviointi -valmistelun alatyöryhmät järjestäytyivät, ja prosessin nykyvaiheet käytiin läpi siten, että lain voimaan astuessa valmisteluprosessi voidaan sovittaa lakiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat