Sote-uudistuksen valmisteluaineistot

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenEsivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016. Ryhmän ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana.

Perustettuna on 11 sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmää, joiden teemat ovat:

Ryhmien kokousmuistiot ja kokoonpanot löytyvät kunkin kokonaisuuden omalta sivulta.


Sote-ryhmien raportit

Sote-valmisteluryhmien loppuraportit valmistuivat vuoden 2018 alussa. Ne esiteltiin sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokouksissa tammi–helmikuussa.


Valmisteluryhmien väliraportit valmistuivat kevään ja alkukesän 2017 aikana. Seuraavat valmisteluryhmät esittelivät väliraporttinsa 4.5.2017: 

> Päihde- ja mielenterveyspalvelut -esitys
> Päihde- ja mielenterveyspalvelut -väliraportti

> Työterveyspalvelut-väliraportti

> Ikääntyneet-esitys
> Ikääntyneet-väliraportti

> Lapset, nuoret ja perheet -esitys

> Suun terveydenhuolto -esitys
> Suun terveydenhuolto -väliraportti

> Vammaisten palvelut -esitys
> Vammaisten palvelut -väliraportti

> Sote-keskus-ryhmän väliraportti