Ympäristöterveydenhuolto-ryhmä

Maaseutu. kuva Tuula PalastePuheenjohtajana toimii Tiina Tiainen Porvoosta ja sihteerinä Miia Suurkuukka Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.


30.1.2018Ympäristöterveydenhuollon kokous 29.1.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmä pitää ykkösvaihtoehtona sitä, että ympäristöterveydenhuolto olisi oma toimialansa maakunnassa. Sijoittuminen erillisenä liikelaitoksena turvallisuustoimialalle nähdään myös mahdollisena vaihtoehtona. Ympäristöterveydenhuollon sisäisen organisoinnin pohjana on sektorimalli, jossa palvelut toteutetaan tarpeellisin osin alueellisesti. Ympäristöterveydenhuolto jatkaa toimintojensa yhdenmukaistamista yhdessä henkilöstön kanssa. Toukokuussa järjestetään henkilöstölle infotilaisuus valmistelun etenemisestä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.10.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 13.10.2017

Muistiot
> Muistio

Maakunnan organisaatiossa ympäristöterveydenhuollon on tärkeä säilyä yhtenä kokonaisuutena. Ympäristöterveydenhuollon toiminnot (alkoholivalvonta mukaan lukien) soveltuvat järjestäjä-organisaatioon, koska kaikkia ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei voi tehdä liikelaitoksessa. Toiminnan tarkemman organisoinnin alustava suunnittelu jatkuu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 13.9.2017

Muistiot
> Muistio

Maakuntavalmistelu jatkuu, ympäristöterveydenhuolto laatii ehdotuksen ympäristöterveydenhuollon organisointivaihtoehdoista maakunnassa, ICT-kyselyyn yhteinen vastaus ympäristöterveydenhuollolta, marraskuussa ympäristöterveydenhuollon henkilöstö pääsee kehittämään ympäristöterveydenhuollon yhteisiä prosesseja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 30.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon esivalmistelutyöryhmä saa valmiiksi tämän hetkiset toimeksiannot synergia- ja yhteistyötarkastelusta kesäkuun alussa. Valmistelua voidaan jatkaa, kun ympäristöterveydenhuollon mahdollisista erillisratkaisuista tiedetään enemmän.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.5.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio

Jatkotyöskentely tapahtuu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa maanantaina 15.5.2017– aiheeena synergiat tulevan maakunnan tetävien välillä ja tulevien yhteistyötarpeiden tunnistaminen. Osalllisuus- ja vaikuttaminen -osa-alue työstetty lähes valmiiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.5.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 28.4.2017

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon nykytilan kuvaukset lähes valmiit ja ne ovat valmiita 30.4.2017 mennessä. Lisäksi sovittiin jatkotyöskentelystä osallistamisen suhteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 18.4.2017

Muistiot
 > Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon nykytilan kuvausten valmistelu etenee aikataulussa ja ne ovat valmiita 30.4.2017 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.4.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 4.4.2017

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon palvelukuvausten valmistelu käynnistyy ja ne ovat valmiita 18.4.2017 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi