Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmät

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

18.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä evästi maakunnan brändi-valmistelua, varautumisen ja pelastustoimen valmistelua sekä ympäristöterveydenhuollon valmistelua. Sovittiin, että brändi-valmistelun projektisuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi elokuussa. Varautumisen ja pelastustoimen valmistelun osalta kiinnitettiin erityistä huomiota johtamisjärjestelmän, työnjaon ja vastuiden selkeyteen.  

Lisäksi strateginen johtoryhmä merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen käsittelyssä 21.5. olevat asiat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät seuraavat asiat: Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu sekä Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjauksen vahvistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.4.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esiteltiin Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteistä valinnanvapauspilottihakemusta, ryhmä totesi pilottien tuovan hyvää kokemusta valinnanvapauspalvelujen toteuttamisesta. Ryhmälle esiteltiin sote-järjestäjätoiminnon valmistelun tilanne ja projektointi. Ryhmä korosti, että HYTE-työ jää kuntiin ja tarvitaan hyvä yhdyspinta tulevan palvelujärjestelmän ja kuntien kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Ikääntyneiden ryhmän kokous 3.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa käytiin läpi hyvien käytäntöjen kooste sekä yhdyspintatyöskentelyn kooste ja suunniteltiin palveluryhmittelytyön käynnistämistä. Yhdyspintatyöskentelyssä on vielä paljon haasteita. Valmisteluryhmien aiemman työn hyödyntäminen tärkeää hankevalmistelussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 17.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmän visiona tulevaisuuden sote-palveluissa on vahva integraatio nykyisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Oleellista on myös ajatella asiakkaiden ja potilaiden tilanteita heidän näkökulmastaan ja unohtaa kuntien väliset rajat. Hitaasti etenevän neurologisen sairauden mallinnuksessa korostui vahva yhteistyö ja vakioidut toimintamallit eri toimijoiden kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia

11.5.2018Kuntoutus-esivalmisteluryhmän kokous 7.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kuntoutuksen esivalmisteluryhmä pyrkii yhteistyössä, vahvan valmisteluryhmien integraation kautta kuntoutusteemojen kattavaan käsittelyyn valmisteluvaiheessa. Kuntoutuksen esivalmisteluryhmälle on ensisijaisen tärkeää saada kaikki kuntoutuksen pienetkin osa-alueet nostettua esille ja käsittelyyn. Tärkeää on maakunnan asukkaiden palveluiden turvallinen siirtyminen maakuntaan ja palveluprosessien saumaton jatkuvuus.

Lue lisää | 0 Kommenttia

11.5.2018Päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmän kokous 9.4.2018

Muistiot
> Muistio

Asiakkaan toipumispääoma, toipumisen vaihe ja häiriön vaikeusaste määrittelee jatkossa valittavan palvelumuodon. Näin palveluresurssit käytetään asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin.

Lue lisää | 0 Kommenttia