Väliaikaishallinto valmistelee tulevan maakunnan toimintaa

valmistelu

Esivalmistelun jälkeen uudistus etenee väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) johdolla. Väliaikaishallinnon on määrä aloittaa työnsä, kun maakuntaa säätelevät lait on hyväksytty eduskunnassa. 

Väliaikaishallinnon tehtävänä on uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Väliaikaishallinto valmistelee muun muassa selvitykset siirtyvästä henkilöstöstä, omaisuudesta, sopimuksista, ICT-järjestelmistä ja hallinnosta sekä päättää talousarvioista. Se järjestää myös ensimmäiset maakuntavaalit.

Uuden maakunnan toimintaan mukaan tulevat organisaatiot sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Hallituksen voimaanpanolakiesityksen mukaan jäsenet toimielimeen on valittava viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Uudellamaalla uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ovat Uudenmaan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, ELY-keskus, työ- ja elinkeinotoimisto sekä aluehallintovirasto.