Uusimaa 2019 -hanke valmistelee Uudenmaan maakuntaa

Kättely

Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä tehdään kaikissa maakunnissa. Uudellamaalla uudistushankkeen nimi on Uusimaa 2019 ja se on osa Uudenmaan liiton toimintaa.

Hankkeen tehtävänä on suunnittella, rakentaa ja yhdistää tulevan maakunnan järjestämisvastuulle tulevia palveluja niin, että uusi maakunta voi aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Hankkeessa varmistetaan turvallinen siirtymä uuteen maakuntaan ja toisaalta uudistetaan palveluja ja toimintatapoja. Valmistelu tekee läheistä yhteistyötä maakuntaan liittyvien organisaatioiden kanssa.

Tutustu tarkemmin hankkeen toimintaan ja valmistelun kokonaisuuksiin:» Uudenmaan maakunnan tavoitetila (pdf)