Uudenmaan metropolimaakunta on kasvava valtakunnan keskus

Kollaasi

Lähes 1,7 miljoonan asukkaan Uusimaa on väestömäärältään Suomen suurin maakunta. Suurkaupungeista ja monimuotoisista seuduista koostuva  metropolimaakunta on koko Suomen kannalta tärkeä elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehittämisen sekä kulttuurin keskus. 

Mittakaavansa vuoksi Uudenmaan verrokkialueet löytyvätkin muualta Euroopasta. Uusimaa on myös vahvasti kansainvälinen maakunta ja matkailijoiden suosikki.

Uudenmaan 26 kunnasta löytyy niin urbaania sykettä kuin saariston karua kauneutta ja maaseudun rauhaa.

Uudenmaan karttaMelkein joka kolmas suomalainen on uusmaalainen

Uudenmaan alueella asuu lähes 1,7 miljoonaa ihmistä eli noin 30 prosenttia Suomen väestöstä. Ennusteen mukaan uusmaalaisten määrä lähenee vuonna 2040 jo kahta miljoonaa. Uudellemaalle muuttaakin vuosittain noin 18 000 uutta asukasta.

Kuntien koot vaihtelevat huomattavasti Uudellamaalla: Suurin kaupunki on 650 000 asukkaan Helsinki. Pienimmissä kunnissa on noin 2 000 asukasta. Asukastiheys on eurooppalaista tasoa.

Uusimaa on maamme suurin kaksikielinen maakunta. Sen kunnista 15 on kaksikielisiä. Koko maakunnan väestöstä noin kahdeksan prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Puhutuimmat vieraat kielet ovat venäjä, viro ja somali.

Väestön ikärakenne on muuta maata ja Euroopan alueita edullisempi, alle 40-vuotiaiden työikäisten osuus on Uudellamaalla erityisen korkea. Työttömyys on muuta maata alhaisempaa.

Helsinki ympäristöineen on muuttoliikkeen ansiosta yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupunkiseuduista. Alueelle muutetaan työpaikkojen ja monipuolisen koulutustarjonnan vuoksi. Keskimäärin uusmaalaiset ovatkin nuoria ja korkeasti koulutettuja.

Sairastavuusindeksin perusteella maakunnan väestön sairastavuuden voidaan katsoa olevan matala, sillä koko maan tasolla ainoastaan Ahvenanmaalta löytyy indeksin perusteella terveempi väestö. 

Hyvien liikenneyhteyksien sekä laadukkaan tietoliikenteen ansiosta kaksi kolmasosaa Suomessa toimivasta ulkomaisesta yritystoiminnasta on keskittynyt Uudellemaalle.

Seudun vahvuuksia ovat tukkukauppa, rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä tietointensiiviset yrityspalvelut. Uudenmaan merkitys Suomen taloudelle on suuri, sillä maakunnan alueella tuotetaan yli kolmasosa koko maan bruttokansantuotteesta.

Metropolimaakunta pähkinänkuoressa