Käynnistämisvaiheessa pystytetään maakunnan hallinto

KaynnistymisvaiheMaakunnan käynnistämisvaiheessa asetetaan maakuntavaltuuston valitsema maakuntahallitus ja muut tarvittavat toimielimet. Silloin valitaan maakuntajohtaja ja maakunnan muu virkamiesjohto. Maakunnasta tulee näin toimivaltainen ja väliaikaishallinnon työ päättyy.

Maakunnan toiminnan käynnistämiseen kuuluu myös päätöksenteko erilaisista säännöistä ja strategioista sekä talousarviosta. Lisäksi maakunta perustaa tarvittavat maakuntakonsernin yksiköt. Myös viimeiset henkilöstösiirrot ja tarvittavat rekrytoinnit suoritetaan loppuun.


Uusi maakunta aloittaa vuonna 2021

Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy uusille maakunnille vuoden 2021 alussa, jolloin maakunnan varsinainen toiminta käynnistyy. Omistajavaihdokset ja sopimusten siirrot pannaan myös täytäntöön. Uudenmaan maakunnasta tulee Suomen suurin palvelujen tuottaja.

Uudenmaan maakunta alkaa toteuttaa palvelulupaustaan ja tavoitella visiotaan. Muutos ei kuitenkaan lopu tähän, vaan maakunnan toiminta ja palvelut jatkavat kehittymistään 2020-luvulla.