Esivalmistelussa luodaan edellytykset uudistukselle

valmistelu

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytykset uuden maakunnan toiminnan käynnistämiselle ja organisoitumiselle. Esivalmistelu on parhaillaan käynnissä ja jatkuu kesäkuuhun 2018 asti, jolloin maakuntaa koskevat lait tulevat voimaan ja väliaikaishallinto käynnistyy.

Esivalmisteluvaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä sekä työn muutosvisiosta, selvitetään tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämistä uudelle maakunnalle sekä pohjustetaan väliaikaishallinnon työtä. Maakunnan nykytilan pohjalta hahmotellaan järjestämisvastuut ja työnjaot sekä luonnostellaan maakuntakonsernin hallintamalli.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti joitain väliaikaishallinnon tehtäviä voidaan kuitenkin toteuttaa jo esivalmisteluvaiheessa.

Uudenmaan esivalmistelun muutosvisio kuuluu: "Luomme rohkeasti maailman turvallisimman palvelumaakunnan". Esivalmistelun tärkein tavoite on turvata palveluiden jatkuvuus uusmaalaisille.

Uudellamaalla valmistelu- ja selvitystyötä tehdään sote-tiimissä ja maakuntatiimissä sekä niiden alaisissa valmisteluryhmissä. Ryhmien työn etenemistä voi seurata tutustumalla kokousaineistoihin verkossa. Jokaisesta kokouksesta julkaistaan helppolukuiset kiteytykset.

> Esivalmistelun kokousaineistot


Esivalmistelun muutosjohtajat ja ohjaus

Uudistuksen esivalmistelua johtavat maakuntauudistuksen muutosjohtaja Markus Sovala ja sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö. He aloittivat tehtävissään joulukuun alussa 2016.

Markus Sovalaja Timo Aronkytö. Kuva Anni LevonenEsivalmistelun ohjaukseen osallistuvat laaja neuvottelukunta, poliittinen ohjausryhmä, virkamiesjohtoryhmä, kuntajohtajakokous sekä henkilöstöfoorumi.


  Esivalmistelun organisaatio

  Esivalmistelun-organisaatio
  Kuvaa klikkaamalla avautuu suurempi versio.  Esivalmistelun rakenne

  Valmistelun-rakenne

  Kuvaa klikkaamalla avautuu suurempi versio.