Etsimme tekijöitä maakunnan toiminnan käynnistämiseen

idealamppuUusimaa 2019 -hanke etsii vuoden 2017 aikana osaavia ja motivoituneita tekijöitä uuden maakunnan käynnistämisen tehtäviin. Kerromme avoimista paikoista tällä sivulla.


Valmistelutehtäviä turvallisen siirtymän varmistamiseksi

Uudenmaan liitossa on haettavana maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämistä valmistelevat tehtävät alkaen 1.2.2018, 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteet ovat määräaikaisia 31.12.2018 asti. Kyseessä on projektiluontoinen työ. Työsuhteiden kestoa voidaan myöhemmin ehdottaa pidennettäväksi riippuen uudistuksen ja projektin toteutuksen aikatauluista.

Tehtävät sijoittuvat aluksi Uudenmaan liittoon, osaksi Uusimaa 2019 -hanketta ja muutos- tai hankejohdon alaisuuteen, ja ne siirretään Uudenmaan maakuntaan, kun maakunta perustetaan. Hallinnollinen esimies on maakuntajohtaja työsuhteen alkaessa. Työpaikka sijaitsee Kallion virastotalossa, osoitteessa Toinen linja 4 A.

Ilmoituksessa kuvatut tehtäväluettelot eivät ole tyhjentäviä, ja niitä tarkennetaan yhdessä tehtäviin valittujen kanssa. Työtehtävät ja työnjaot katsotaan uudestaan loppukeväästä 2018.

Kaikki tehtävät ovat lähtökohtaisesti kokoaikaisia. Osa tehtävistä on sovittavissa toteutettavaksi niin, että niihin valitaan kaksi tai useampia osa-aikaista toteuttajaa. Työpanos voidaan sopia hankittavaksi joko työsopimuksin tai solmimalla sopimus työntekijän työpanoksen jakamisesta hänen työnantajan ja Uusimaa 2019 -hankkeen kesken.

Kaikissa tehtävissä vaaditut osaamiset / kelpoisuus

  • Vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
  • Itsenäinen, systemaattinen ja ratkaisukeskeinen työskentelyote, projektiosaaminen
  • Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito, tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito
  • Hyvät tietojärjestelmävalmiudet ja MS Office -ohjelmien hallinta

Kaikissa tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Mikäli maakuntalakipaketti ei tule voimaan, työsuhteiden jatkosta neuvotellaan erikseen. Hakemukset on toimitettava viimeistään 23.12.2017 klo 15 Kuntarekry-järjestelmään. Ilmoitukset löytyvät Kuntarekrystä esimerkiksi avainsanalla "Uudenmaan liitto".

Hakemuksia Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2017 aiempiin työpaikkahakuihin ei huomioida. Hakemukset ovat julkisia. Haastattelujen ja valintojen tavoitteellinen toteutus on viikoilla 2–6.


Avoimet tehtävät


5.12.20172–3 elinvoimatoimialan valmistelijaa

Elinvoimatoimialan valmistelijat työskentelevät Uusimaa 2019 -hankkeen muutosjohtajan alaisuudessa. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi. Yksi valmistelijoista nimitetään mahdollisesti elinvoimatoimialan vastuuvalmistelijaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.20173–7 sote-liikelaitoksen valmistelijaa

Tehtävät sijoittuvat Uusimaa 2019 -hankkeen sote-liikelaitostiimiin. Tehtävät ovat sovittavissa joko osa-aikaisiksi tai kokoaikaisiksi, tehtävät voidaan jakaa eri kokonaisuuksiin ja painotuksiin. Tehtäviin toivotaan hakijoita monipuolisilla taustoilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Pelastustoimen hankejohtaja

Pelastustoimen hankejohtaja työskentelee Uusimaa 2019 -hankkeen muutosjohtajan alaisuudessa. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä on osa Uusimaa 2019 -hankkeen budjettijohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.20171–2 maakunnan ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen selvityshenkilöä

Tehtävä sijoittuu osaksi Uusimaa 2019 -hankkeen budjettijohtajan tiimiä. Tehtävä tai tehtävät ovat sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.20171–2 juristia hallinnon tukitehtäviin

Juristi on osa Uusimaa 2019 -hankkeen hallintojohtajan tiimiä. Tehtävät ovat osa-aikaisia, aluksi noin 20–40 % työpanoksella. Työpanoksen lisäämiseen on todennäköisesti tarve valmistelun edetessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Maakunnan tukipalveluiden valmistelija

Valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen hallintojohtajan tiimiiä. Tehtävä on lähtökohtaisesti kokoaikainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Palvelussuhdeasioiden valmistelija

Palvelussuhdeasioiden valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Henkilöstösiirtojen valmistelija

Henkilöstösiirtojen valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiä. Tehtävä on osa-aikainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja rekrytoinnin valmistelija

Valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017HR-asiantuntija/-assistentti

Tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstöjohtajan tiimiin. Tehtävä on kokoaikainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Viestintäassistentti / graafinen suunnittelija

Uusimaa 2019 -hanketoimisto etsii graafiseen suunnitteluun suuntautunutta viestintäassistenttia toteuttamaan päivittäisviestintää yhdessä viestintäjohtajan ja tiedottajan kanssa. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi. Toivottu aloitusaika on tammikuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Verkkoviestinnän asiantuntija

Verkkoviestinnän asiantuntija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Markkinoinnin asiantuntija

Asiantuntija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Sisäisen viestinnän asiantuntija

Asiantuntija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen viestintäjohtajan tiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Ruotsinkielisten palveluiden selvityshenkilö

Tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hanketoimistoon. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.20171–2 osallisuusvalmistelijaa

Tehtävät sijoittuvat Uusimaa 2019 -hankkeen osallisuusjohtajien tiimiin. Tehtävät on sovittavissa joko osa-aikaisiksi tai kokoaikaisiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmistelija

Valmistelija sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen osallisuusjohtajien tiimiin. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Sote-integraatiovalmistelija

Valmistelija on osa Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiä. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Kustannuslaskennan valmistelija

Valmistelijan tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiin. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017Terveystaloustieteen asiantuntija

Tehtävä sijoittuu Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiin. Tehtävä on sovittavissa joko osa-aikaiseksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.20172–4 sote-järjestämisen valmistelijaa

Tehtävät sijoittuvat Uusimaa 2019 -hankkeen sote-järjestäjätiimiin. Tehtävät voidaan jakaa usean valmistelijan kesken ja ne ovat sovittavissa joko osa-aikaisiksi tai kokoaikaiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi

Miksi kannattaa hakea?

Videolla Inka Tikkanen-Pietikäinen kertoo, millaista työ Uusimaa 2019 -projektin parissa on ja miksi kannattaa hakea mukaan.