Aikataulun tavoitteena sujuva siirtymä uuteen maakuntaan 1.1.2020

Aikataulu

Maan hallitus päätti neuvotteluissaan heinäkuussa 2017, että uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2020. Näin alkuperäistä aikataulua muutettiin siten, että valmistelu jatkuu vielä vuoden 2019 ajan.

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva Uusimaa 2019 -hanke jatkaa työtään saatua lisäaikaa hyödyntäen. Aikataulumme tavoitteena on sujuva siirtyminen uuteen maakuntaan vuoden 2020 alussa.

Voit lukea uudistuksen valtakunnallisesta aikataulusta tarkemmin Alueuudistus.fi-sivustolta.

> Alueuudistus.fi: Aikataulu


Valmistelun eteneminen Uudellamaalla

Aikataulu
> Aikataulukaavio pdf-tiedostona


Uusi maakunta rakentuu kolmessa vaiheessa

Parhaillaan on käynnissä uudistuksen esivalmisteluvaihe. Esivalmistelussa eli Uudenmaan liiton vetämässä Uusimaa 2019 -hankkeessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle. Uudellamaalla esivalmistelu käynnistyi joulukuun alussa 2016.

Esivalmistelu jatkuu kesään 2018, jolloin maakunnan toimintaa ohjaavien lakien on määrä tulla voimaan. Esivalmistelun päättyessä väliaikaishallinto aloittaa työnsä. Väliaikaishallinnon tehtävänä on valmistella muun muassa vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja järjestää maakuntavaalit lokakuussa 2018. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti joitakin väliaikaishallinnon tehtäviä aloitetaan joustavasti jo esivalmisteluvaiheessa. Väliaikaishallinnosta käytetään myös nimitystä väliaikainen valmistelutoimielin (VATE).

Vuosi 2019 on varattu uuden maakunnan käynnistämisvaiheelle. Vuoden alussa uusi maakuntavaltuusto järjestäytyy ja valitsee maakuntahallituksen. Maakunnalle valitaan myös maakuntajohtaja ja muut ylimmät viranhaltijat. Maakunta on näin ollen toimivaltainen. Lisäksi vuoden aikana toteutetaan henkilöstön siirrot ja perustetaan tarvittavat maakuntakonsernin yksiköt.

Maakunta ryhtyy toteuttamaan laissa säädettyjä tehtäviään vuoden 2020 alussa, jolloin myös palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. Silloin Uusimaa alkaa toteuttaa palvelulupaustaan ja tavoitella visiotaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus alkaa laajeta erillisen vaiheistuksen mukaisesti. Maakunnan ja sen palveluiden kehittäminen jatkuu vielä tulevinakin vuosina.