Maakunnallinen vammaisneuvosto

Puhetta

Uudenmaan maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaa pilotoidaan ennen uuden maakunnan aloitusta. Maakunnallinen vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Neuvostoon on nimetty yksi jäsen ja yksi varajäsen jokaisesta kunnallisesta vammaisneuvostosta.

Maakunnallisen vammaisneuvoston tehtävänä on toimia kunnallisten vammaisneuvostojen yhteistyöelimenä. Se on myös Uudenmaan maakuntauudistuksen neuvonantaja ja vammaisten edunvalvoja.

Uudenmaan vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela. Vammaisneuvoston käytännön toiminnasta vastaa Invalidiliitto.