Kehittäjäryhmä tuo järjestöjen näkökulmaa maakuntavalmisteluun

Aiko-rahoitus

Miten tuleva Uudenmaan maakunta ja alueella toimivat järjestöt voivat parhaiten tehdä yhteistyötä? Millainen toimintaympäristö maakunta on järjestöille? Kuinka maakunta voi tukea yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa?

 

Näitä kysymyksiä käsittelemään ja vastauksia antamaan on koottu Uudenmaan järjestöjen kehittäjäryhmä. Sen tavoitteena on ideoida toimintamalleja järjestöjen ja uuden maakunnan välille. Maakunnan valmistelussa on lukuisia osa-alueita, joiden suunnittelussa tarvitaan järjestöjen asiantuntemusta.

 

Järjestöjen kehittäjäryhmän tehtävänä on

  • tuoda järjestöjen näkökulmia maakunnan kehittämistyöhön
  • tunnistaa ja rakentaa järjestöjen ja maakunnan välille toimivia yhdyspintoja
  • rakentaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön malleja maakunnan, kuntien ja järjestöjen välille
  • kehittää keinoja, joilla edistää kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa.

Kehittäjäryhmään on valittu 22 jäsentä syyskuussa 2018. Jäsenet edustavat laajasti erilaisia järjestöjä koko Uudeltamaalta ja heillä on kykyä kehitystyöhön.


Asiantuntijapooli kehittäjäryhmän tukena


Kehittäjäryhmän rinnalle ja sen tueksi on kutsuttu asiantuntijapooli, jonka tavoitteena on auttaa maakunnan valmistelijoita saamaan järjestöjen näkökulmaa erilaisiin asiakokonaisuuksiin yhtenäisellä ja vaivattomalla tavalla. 


Asiantuntijapoolin toiminnan vakiinnuttua siihen voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat järjestötoimijat.


Järjestöihin liittyvissä asioissa Uusimaa 2019 -hanke tekee yhteistyötä Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kanssa.