Vaikuttajaryhmät mukana valmistelussa

reittejä kartalla

Uudellamaalla asukkaat ja kansalaisryhmät otetaan mukaan uuden maakunnan valmisteluun. Hallituksen esitys maakuntalaista velvoittaisi uusia maakuntia järjestämään vaikutuskeinoja asukkailleen, joten osallisuuden kehittäminen on myös valmistautumista tulevan lainsäädännön vaatimuksiin.

Alkuvuonna 2018 toimintansa on aloittanut maakunnallinen nuorisovaltuusto. Asukkaiden näkökulmaa hankkeelle tuo asukasasiantuntijoiden ryhmä.  Mahdollisten muiden ryhmien kuten vammais- ja vanhusneuvostojen perustamisesta päätetään myöhemmin.