Vaikuttajaryhmät mukana valmistelussa

reittejä kartalla

Uudellamaalla asukkaat ja kansalaisryhmät on otettu mukaan uuden maakunnan valmisteluun. Hallituksen esitys maakuntalaista velvoittaisi uusia maakuntia järjestämään vaikutuskeinoja asukkailleen, joten osallisuuden kehittäminen on myös valmistautumista tulevan lainsäädännön vaatimuksiin.

Vuonna 2018 toimintansa ovat aloittaneet maakunnallinen nuorisovaltuusto ja maakunnallinen vammaisneuvosto, joiden toimintaa pilotoidaan ennen uuden maakunnan aloitusta. Asukkaiden näkökulmaa valmistelulle antaa asukasasiantuntijoiden ryhmä.