Työterveyshuolto-ryhmä

uusimaa2019 Kuva Anni LevonenPuheenjohtajana toimii Samuli Salanterä Keski-Uudeltamaalta.


8.6.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 7.6.2018

Muistiot
> Muistio


Kokouksessa keskusteltiin työterveyshuollon valmisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja 
palvelukokonaisuuksista. Työryhmä valmistelee väliraporttia sote-muutosjohtajille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.5.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa keskusteltiin työterveyshuollon valmisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista ja valmistelun tilanteesta. Yhdyspintatyöskentelyä jatkettiin ja työstettiin palvelulupausta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.5.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 27.4.2018

Muistiot
> Muistio


Työterveyshuollon valmistelun projektit on valmisteltu, näihin palataan ja tarkastellaan niiden kautta myös järjestämissuunnitelmaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 8.1.2018

Muistiot
> Muistio

Valmistelutyö etenee suunnitellusti ja suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteena on kuvata järjestämis- ja toimeenpanosuunnitelma sekä varmistaa eri tahojen osallistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.1.2018Työterveyshuollon ryhmän kokous 15.12.2017

Muistiot
> Muistio

Jatketaan työterveyshuollon järjestämisvaihtoehdon valmistelua sovituista lähtökohdista tammikuussa 2018 sote-ryhmälle esitettäväksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.8.2017Työterveyshuollon ryhmän kokous 11.8.2017

Muistiot
> Muistio

Työskentely toisen vaiheen tehtäväksi annon mukaisesti jatkuu liiketoiminta- ja järjestämissuunnitelman laatimiseksi. Tarkistetaan valmistelun aikataulua suhteessa maakunta- ja soteuudistuksen muuttuneeseen aikatauluun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.6.2017Työterveyshuollon ryhmän kokous 5.6.2017

Muistiot
> Muistio

Ensimmäisen työvaiheen loppuraportti on luovutettu aikataulussa. Toisen vaiheen työ eli suunnitelma toiminnan järjestämisestä ja toimeenpanosta on aloitettu. Ryhmä on suunnitellut tiekartan valmistelun eri osatekijöiden osalta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2017Työterveyshuollon ryhmän kokous 15.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ensimmäisen työvaiheen loppuraportti on luovutettu aikataulussa. Toisen vaiheen työ eli suunnitelma toiminnan järjestämisestä ja toimeenpanosta on aloitettu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.5.2017Työterveyshuollon ryhmän kokous 20.4.2017

Muistiot
> Muistio

Nykytilankuvaus on valmistunut ja puheenjohtaja esittelee tämän maakunnan sotetiimille 4.5.2017. Osallistamisen suunnitelma on täsmentynyt. Lähitulevaisuudessa sidosryhmistä on huomioitava erityisesti asiakkaat ja henkilöstö.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2017Työterveyshuollon ryhmän kokous 28.3.2017

Muistiot
> Muistio

Työterveyshuollon nykytilan kartoitus on edennyt aikataulun mukaisesti.
Uudenmaan maakunnan alueen työterveyshuollon palveluista on tehty yhteenveto palvelukuvaukseen. Seuraavaksi työlistalla on nykytilan raportin laatiminen esitettävään muotoon 4.5 tilaisuutta varten. Ryhmän toimintaa tukeva asiantuntijaverkosto on muodostumassa ja sitä täydennetään työn edetessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017Työterveyshuollon ryhmän kokous 17.3.2017

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen työterveyshuollon sote-valmisteluryhmä aloitti aktiivisesti sille annetun kartoitus- ja suunnittelutehtävänsä. Nykytilan kartoitusraportti luovutetaan sote-tiimille 30.4.

Ehdotusta Uudenmaan alueen työterveyshuollon järjestämisestä työstetään huhtikuusta lähtien. Asiantuntijatahoja käytetään jatkossa mm. työpajatyöskentelyssä ryhmän tukena. Ryhmän mottona on: ”Uudenmaan työterveys toimii loistavasti vuonna 2019”.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi