Sote-virkamieskoordinaatioryhmä

neuvola_Kuva Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen esivalmistelua yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

> Maakuntajohtajan päätös sote-virkamieskoordinaatioryhmän asettamisesta (pdf)


Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousaineistot


24.9.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 13.9.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Puheenjohtaja veti yhteen kokouksen ydinviestin: 


Sote-virkamiestyöryhmä kävi läpi maakunnan valmistelun tilanteen ja sai tiedoksi maakuntahallituksen nimittämän sote-toimikunnan aloittamisesta. Sote-virkamieskoordinaatioryhmä sai tietoa tilakeskuksen valmistelun tilanteesta ja sote-tilojen siirtymiseen liittyvistä asioista.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.9.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 16.8.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-muutosjohtaja Aronkytö veti yhteen kokouksen ydinviestin: 


Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö yhdessä muutosjohtaja Markus Sovalan kanssa kertoivat Uudenmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta. Sote- ja makulakien käsittely eduskunnan valiokunnissa jatkuu. Korostettiin, että siinäkin tapauksessa, että lakeja ei saada hyväksyttyä tällä hallituskaudella, tehty valmistelutyö hyödynnetään joka tapauksessa. Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Hannu-Pekka Polttila kertoivat sote-virkamieskoordinaatioryhmälle Valinnanvapaus-pilotointihankeen tilanteesta.  Käynnissä olevat valinnanvapauskokeilut jatkuvat ja ne tulevat mahdollisesti saamaan lisärahoitusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 24.5.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioyhmä käsitteli maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta sekä osallisuusohjelmaa. Maakunta laatii palvelustrategian sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talouden suunnittelemiseksi ja johtamiseksi. Palvelukokonaisuudet muodostuvat asiakkaiden palvelutarpeiden näkökulmasta. Palvelukokonaisuuksia ovat: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ja ikäihmisten palvelut. Sote-palveluista muodostuu osaamissegmenttejä/sote-palvelutehtäviä, joita valmistelussa tullaan vielä työstämään. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.4.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esiteltiin Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteistä valinnanvapauspilottihakemusta, ryhmä totesi pilottien tuovan hyvää kokemusta valinnanvapauspalvelujen toteuttamisesta. Ryhmälle esiteltiin sote-järjestäjätoiminnon valmistelun tilanne ja projektointi. Ryhmä korosti, että HYTE-työ jää kuntiin ja tarvitaan hyvä yhdyspinta tulevan palvelujärjestelmän ja kuntien kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 15.3.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä kuuli selostuksen sote-järjestämisen viranomaistoiminnan tavoitteista ja omavalvontaohjelman valmistelutilanteesta. Omavalvontaohjelman avulla varmistetaan, että toiminta ja palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, varmistetaan toiminnan ja palvelujen suunnitelmallisuutta, korkeatasoista asiakas- ja potilasturvallisuutta ja laatua, palvelujen saavutettavuutta ja palveluja käyttävien yhdenvertaisuutta, sekä ehkäistään valtion valvontaviranomaisen puuttumisen tarve.

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä käsitteli sote-liikelaitoksen perustason toimintojen aluemallinnusta. Valmistelun tässä vaiheessa esitetään, että sote-liikelaitoksen perustaso muodostuu alkuun keskitetyistä palveluista ja kuudesta alueellista toimintayksiköstä. Toimintayksikköjä tai niiden sisällä olevia toimintoja koskeva suunnittelu tarkentuu valmistelun edetessä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 1.3.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esiteltiin Uusimaa 2019 -hankkeen raportointia ja tilannekuvakonseptia. Tilannekuvakonseptin myötä syntyy hankevalmistelun päivittyvää ja ajantasaista tilannekuvaa hankkeen etenemisestä, projektien statuksesta, virstanpylväistä, päätöksentekopisteistä, kustannuksista ja työmääristä. Tilannekuvan avulla pystyään tuottamaan seurantatietoa valmistelusta, joka palvelee myös hankkeen sidosryhmiä. Sote-virkamieskoordinaatioryhmä sai selvityksen valinnanvapauspilotointien hakuprosessista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.2.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 15.2.2018

Muistiot

Kokoukselle esiteltiin väliaikaisen toimielimen perustamisen tilannekatsaus. Maakuntajohtaja vastaa VATE-valmistelusta. Kokous sai tilannekatsaukset maakunnan strategiatyön käynnistämisestä ja uusien valmisteluryhmien perustamisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.2.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 1.2.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Kokoukselle esiteltiin hankeen sisäinen ohjausmalli. Todettiin, että hankeen ohjausta, raportointia tullaan kehittämään ja systematisoimaan. Kokoukselle esiteltiin TKIO-strategiavalmistelua (tutkimus, kehittäminen, innovaatiotoiminta ja opetus). Seure Oy:n toimitusjohtaja oli kutsuttuna esittelemään Seuren toimintamallia ja käytiin keskustelu Seuren roolista tulevassa maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.1.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 18.1.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Uusimaa 2019 -hankkeen sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluryhmät esittelivät työskentelynsä tuloksia sote-virkamieskoordinaatioryhmälle.  Valmisteluryhmät jatkavat työtään toimintojen kehittämisessä ja osana maakuntavalmistelua. Sote-osallisuus hankejohtaja Leena Turpeinen esitteli käynnistämissuunnitelman palvelustrategian valmistelusta. Palvelustrategian työstäminen tehdään yhteistyössä valmisteluryhmien puheenjohtajien ja virkamieskoordinaatioryhmän kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 7.12.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä sai katsauksen valmistelun rekrytointitilanteesta ja täsmennetyistä hankesalkuista sekä maakunnan rahoitusta koskevasta riskianalyysistä ja ICT-arkkitehtuurin tilanteesta.

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esitettiin sote-liikelaitoksen valmistelutilanne ja maakunnan sote-liikelaitoksen mahdollinen aluerakenne. Päätettiin perustaa kuntoutuksen, päivystyksen ja tk-sairaala -toimintoja valmistelevät alatyöryhmät. Tammikuun kokouksessa sote-johtajien ja valmistelutyöryhmien puheenjohtajien yhteisessä tapaamisessa esitellään valmistelutyöryhmien työtä ja sovitaan valmistelun jatkotyöskentelyn eteneminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat