Sairaala-valmisteluryhmä

Sairaalassa. Kuva AL

Sairaala-valmisteluryhmä jakautuu neljään työryhmään, jotka ovat ohjausryhmä, asiakassegmentit-ryhmä, hoitoprosessit-ryhmä ja tuotantoprosessit-ryhmä.

Kaikkien työryhmien kokousaineistot kootaan tälle sivulle.

Lisätietoja valmisteluryhmän toiminnasta antavat ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Leppänen sekä Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelija Laura Niiniviita. Pyydämme olemaan ensisijaisesti heihin yhteydessä yksittäisten valmistelijoiden sijasta.Sairaala-valmisteluryhmien kokousaineistot


15.11.2018Ohjausryhmän kokous 12.11.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-valmistelutyön työryhmien ensimmäiset tuotokset ovat olleet erittäin hyviä ja niiden tiedollinen anti toisiaan täydentävää. Ensi viikolla Sairaala-valmistelun yhteisseminaari pidetään Hyvinkään sairaalassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.11.2018Hoitoprosessit-ryhmän kokous 9.11.2018

Hoitoprosessit-työryhmä viimeisteli 1. väliraportin kuvaamalla esimerkkipotilaan hoitopolkua tulevassa sote-maailmassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi
16.10.2018Hoitoprosessit-ryhmän kokous 1.10.2018

Sopiva hoitoympäristö on valittava ensisijaisesti potilaan, ei organisaation, tarpeen perusteella.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2018Hoitoprosessit-ryhmän kokous 17.9.2018

Ikääntyneen monisairaan koko hoitoprosessi on rakennettava geriatrisen osaamisen ympärille – tällöin myös hoidon tavoite ja sisältö ovat sopusoinnussa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2018Hoitoprosessit-ryhmän kokous 7.9.2018

Toimintakyvyn tulee ohjata ikäihmisten hoidon suunnittelua ja toteutusta – silloin myös kuntoutuksesta tulee osa hoitoa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2018Sairaala-valmistelun ohjausryhmän ja työryhmien puheenjohtajien yhteiskokous 5.10.2018

Työryhmissä on päästy hienosti eteenpäin. Puheenjohtajat jakoivat ajatuksen siitä, että sairaalapalvelujen hallinta ja johtaminen kokonaisuuksina on haasteellista. Tunnistettiin yhdessä tarve tiedolla johtamiseen, jotta asiakaskeskeisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sairaalapalvelujen prosessit pystytään takaamaan potilaille. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.10.2018Sairaala-valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 28.8.2018

Keväällä tehdyn esivalmistelutyön pohjalta esitetty Sairaala-valmisteluryhmä järjestäytyi 28.8.2018. Lähes 30 huippuasiantuntijan voimin pyritään kehittämään maakunnan sairaanhoidon ja sairaalapalvelujen prosesseja entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Asiakas nousee valmistelutyössä keskiöön. Palveluprosessien mallinnus lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden kartoituksesta sekä tavoitteen asettelusta, jolloin mahdollistetaan yksilöllinen ja tarpeisiin vastaavan hoitokokonaisuuden toteutus. Integroitujen sairaalapalvelujen tarve tunnistettiin vahvasti jo ensimmäisessä tapaamisessa. Tahtoa yhteistyöhön ja palveluprosessien tehostamiseen löytyy.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 24.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-valmisteluryhmälle on tunnistettu selkeä tarve täydentää jo asetettujen valmisteluryhmien selvitystyötä. Esivalmisteluryhmä pohtii valmisteluryhmään esitettäviä jäseniä sekä hahmottaa tulevaa toimeksiantoa. Valmisteluryhmän on tarkoitus käynnistää toimintansa elo-syyskuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 17.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmän visiona tulevaisuuden sote-palveluissa on vahva integraatio nykyisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Oleellista on myös ajatella asiakkaiden ja potilaiden tilanteita heidän näkökulmastaan ja unohtaa kuntien väliset rajat. Hitaasti etenevän neurologisen sairauden mallinnuksessa korostui vahva yhteistyö ja vakioidut toimintamallit eri toimijoiden kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 3.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä pyrkii asiakaskeskeiseen palvelutuotannon organisointiin. Tarkoitus on pitää jalat tukevasti maassa, mutta uskaltaa samalla ajatella rohkeasti uusia toimintamalleja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 26.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä hahmotteli hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana akuutisti sairastuneen ortopedisen potilaan hoitoprosessia kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Esimerkkinä käytettiin ikääntynyttä ihmistä, joka murtaa lonkkansa. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena syntyi hedelmällistä, innovatiivista ja asiakaskeskeistä hahmotelmaa asiakkaan hoitoprosessin suuntaamiseksi entistä asiakaskeskeisemmäksi kokonaisuudeksi ja yksilölliseksi palvelukokemukseksi kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Heräsi ajatus integroituneiden sairaalapalvelujen tarpeesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä hahmotteli hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan hoitoprosessia kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena syntyi hedelmällistä, innovatiivista ja asiakaskeskeistä hahmotelmaa asiakkaan hoitoprosessin suuntaamiseksi entistä asiakaskeskeisemmäksi kokonaisuudeksi ja yksilölliseksi palvelukokemukseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 5.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä pyrkii tässä kuussa sovituissa asiantuntijatapaamisissa mallintamaan neurologisen ja ortopedisen asiakkaan hoitoprosessin. Hoitoprosessien mallintamisen tavoitteena on selkeyttää asiakkaan hoitoprosessia organisatorisesti ja siten tukea asiakaskeskeistä ja yksilöllistä palvelukokemusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 29.3.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä alkaa alustavasti hahmottaa suurivolyymisimpia, eniten palveluja tarvitsevia terveydenhuollon asiakasryhmiä, joiden hoitoprosessin sujuvuuteen sairaala-toimintojen näkökulmasta pyritään tuottamaan merkittäviä parannuksia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.3.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 22.3.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä perehtyy ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon liikehdintään kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Tarkoitus on saada selvyys miten ikääntyneet hoidon piirissä liikkuvat ja mitkä potilasryhmät ovat eniten palveluja tarvitsevia. Tehtävänannon alustava rajaus ikääntyneisiin on perusteltavissa jo olemassa olevalla, ikääntyneiden hoitoprosessien selkeyttämisellä säästyneillä euroilla (Eksote) sekä käännettäessä katsetta tulevaisuuteen huomioiden maakunnan alueen kasvava ikääntyneiden osuus palvelujen käyttäjinä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi