Sairaala-valmisteluryhmä

Sairaalassa. Kuva AL

Sairaala-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Roope Leppänen Espoosta.

Sairaala-valmisteluryhmän kokousaineistot


28.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 24.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-valmisteluryhmälle on tunnistettu selkeä tarve täydentää jo asetettujen valmisteluryhmien selvitystyötä. Esivalmisteluryhmä pohtii valmisteluryhmään esitettäviä jäseniä sekä hahmottaa tulevaa toimeksiantoa. Valmisteluryhmän on tarkoitus käynnistää toimintansa elo-syyskuussa 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 17.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmän visiona tulevaisuuden sote-palveluissa on vahva integraatio nykyisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Oleellista on myös ajatella asiakkaiden ja potilaiden tilanteita heidän näkökulmastaan ja unohtaa kuntien väliset rajat. Hitaasti etenevän neurologisen sairauden mallinnuksessa korostui vahva yhteistyö ja vakioidut toimintamallit eri toimijoiden kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.5.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 3.5.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä pyrkii asiakaskeskeiseen palvelutuotannon organisointiin. Tarkoitus on pitää jalat tukevasti maassa, mutta uskaltaa samalla ajatella rohkeasti uusia toimintamalleja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 26.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä hahmotteli hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana akuutisti sairastuneen ortopedisen potilaan hoitoprosessia kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Esimerkkinä käytettiin ikääntynyttä ihmistä, joka murtaa lonkkansa. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena syntyi hedelmällistä, innovatiivista ja asiakaskeskeistä hahmotelmaa asiakkaan hoitoprosessin suuntaamiseksi entistä asiakaskeskeisemmäksi kokonaisuudeksi ja yksilölliseksi palvelukokemukseksi kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Heräsi ajatus integroituneiden sairaalapalvelujen tarpeesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän workshop 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä hahmotteli hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan hoitoprosessia kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena syntyi hedelmällistä, innovatiivista ja asiakaskeskeistä hahmotelmaa asiakkaan hoitoprosessin suuntaamiseksi entistä asiakaskeskeisemmäksi kokonaisuudeksi ja yksilölliseksi palvelukokemukseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 5.4.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä pyrkii tässä kuussa sovituissa asiantuntijatapaamisissa mallintamaan neurologisen ja ortopedisen asiakkaan hoitoprosessin. Hoitoprosessien mallintamisen tavoitteena on selkeyttää asiakkaan hoitoprosessia organisatorisesti ja siten tukea asiakaskeskeistä ja yksilöllistä palvelukokemusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 29.3.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä alkaa alustavasti hahmottaa suurivolyymisimpia, eniten palveluja tarvitsevia terveydenhuollon asiakasryhmiä, joiden hoitoprosessin sujuvuuteen sairaala-toimintojen näkökulmasta pyritään tuottamaan merkittäviä parannuksia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.3.2018Sairaala-esivalmisteluryhmän kokous 22.3.2018

Muistiot
> Muistio

Sairaala-esivalmisteluryhmä perehtyy ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon liikehdintään kotoa kotiin -periaatteen mukaisesti. Tarkoitus on saada selvyys miten ikääntyneet hoidon piirissä liikkuvat ja mitkä potilasryhmät ovat eniten palveluja tarvitsevia. Tehtävänannon alustava rajaus ikääntyneisiin on perusteltavissa jo olemassa olevalla, ikääntyneiden hoitoprosessien selkeyttämisellä säästyneillä euroilla (Eksote) sekä käännettäessä katsetta tulevaisuuteen huomioiden maakunnan alueen kasvava ikääntyneiden osuus palvelujen käyttäjinä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi